Půlstoletí výroby čpavku v německém SKW Piesteritz

5. 4. 2024

Před 50 lety, 2. března 1974, zahájil nepřetržitý provoz první ze dvou závodů na výrobu čpavku v SKW Piesteritz. V lednu 2024 bylo vyrobeno již 48 milionů tun čpavku, který je dodnes klíčovou surovinou a tvoří základ téměř všech výrob a rozmanitého produktového portfolia. Ať už v dodavatelském řetězci pro navazující průmyslová odvětví a zboží každodenní potřeby nebo jako inovativní ekologická hnojiva.

„Je to zásluha tehdejšího vedení, že na konci 80. let došlo ke komplexní rekonstrukci závodů, rozšíření jejich kapacity z 1360 na 1650 tun za den a snížení měrné spotřeby,“ vysvětluje René Kolod, vedoucí oddělení čpavku, které dnes zaměstnává 120 lidí. „To zajistilo ekonomický provoz a zachování chemického umístění po turbulencích období znovusjednocení.“

SKW Piesteritz je největším výrobcem čpavku a močoviny v Německu a v několika příštích letech plánuje zdvojnásobit svou skladovací kapacitu pro čpavek vybudováním třetí chladírenské nádrže. Kvůli zvýšeným cenám surovin a energií čelí výroba v celém areálu i v celém odvětví obrovským výzvám. Aby byly do roku 2045 splněny evropské cíle a německé klimatické cíle pro neutralitu skleníkových plynů, SKW Piesteritz neustále zkoumá investice do ještě udržitelnější výroby čpavku a močoviny, která šetří zdroje. To zahrnuje použití vodíku a separaci přebytečného oxidu uhličitého z procesních systémů (tzv. Carbon Capture and Utilization, CCU nebo Carbon Capture and Storage, CCS). První projekty investičního programu „Green Deal“ ve výši 400 milionů eur pro udržitelnou transformaci SKW Piesteritz se již realizují.