PREOL nově topí udržitelně

19. 11. 2021

Řešení se týká vytápění nové administrativní budovy (NAB), jež bylo dříve prováděno pomocí parního výměníku v tzv. „kozím chlívku“, v nyní již nepoužívané výrobě NPK hnojiv naproti lisovně semene. Kozí chlívek, stejně jako zbytek objektu, je v havarijním stavu a bylo tudíž nutné zamyslet se nad alternativou.PREOL - budova

Jako ideální zdroj tepla se jevil parní kondenzát z provozů PREOL. Původně se vracel bez dalšího užitku zpět do kogenerační jednotky Lovochemie. S průměrnou hodinovou produkcí cca 15 tun a teplotou téměř na bodu varu zde nicméně byl prostor pro rekuperaci tepla s dostatečnou tepelnou rezervou.

Výsledkem úsilí je deskový výměník o výkonu 350 kW a rozměrech běžného cestovního kufru, instalovaný ve výměníkové stanici 6072 vedle centrálního sběrače kondenzátu. Na studenou stranu je přiváděna topná voda, jež se zde v zimě ohřívá na 85 °C, dále pokračující nově instalovaným cirkulačním okruhem podél výměníkové stanice východním směrem, po mostě M01, severně podél budovy rafinérie, přes hlavní komunikaci po mostě M02 a nakonec po mostě K02, kde se napojuje na stávající odbočku do NAB.

Celý systém podléhá automatické regulaci a nastavené parametry lze kontrolovat, případně měnit pomocí snadno ovladatelného panelu na zdi. Kromě deskového, je v objektu 6072 instalován i parní výměník o stejném výkonu, který se spouští při nedostatku kondenzátu, např. během odstávky. Automaticky je regulováno i dopouštění okruhu topné vody parním kondenzátem.

Tento způsob vytápění NAB a ohřevu TUV je dimenzován na roční spotřebu tepla 404,55 MWh dle původního projektu. Při předpokladu výroby páry pomocí spalování hnědého uhlí daná úspora energie koresponduje s cca 139 t CO2,eq, kterými ročně ulevíme naší atmosféře.

Ruku na srdce, uspořené emise CO2 jsou pouze zlomkem množství emisí alokovaných pro provozy PREOL a PREOL FOOD. Stejně tak doba návratnosti investice není v tuto chvíli nijak ohromující. Bohužel, toto platí obecně o mnoha udržitelných projektech. Přesto věříme, že ohřev NAB pomocí parního kondenzátu je pouze první vlaštovkou v řadě mnohem sofistikovanějších a účinnějších řešení k dosažení bezemisního statusu a že tento přechod proběhne v našem případě co nejhladčeji.

DALŠÍ ZPRÁVY