Precheza ovládá technologie na jedničku

5. 11. 2023

Titanová běloba je královnou bílé. Paradoxně je na jejím počátku barva černá. Klíčová je reakce černého minerálu ilmenitu s kyselinou sírovou, která ho rozpustí. Ze získaného černého roztoku je potřeba oddělit oxid titaničitý, který je sám o sobě bílý. Proto se roztok filtruje a promývá. A takto připravený oxid titaničitý putuje do horké kalcinační pece, kde se přemění na titanovou bělobu. Přerovská chemička Precheza vyrobí ročně 60 tisíc tun titanové běloby.

Když se na chemičku podíváte shora, přesně uvidíte, kde je černá vstupní surovina. Pak se stane zázrak a budova se změní na bílou. To se černá hmota promění v bílý pigment. A hned vedle je červená budova, kde se vyrábějí barevné pigmenty.

tvoří speciální produkty, například přídavky do farmaceutických výrobků. Při jejich výrobě je nutné dodržet velmi přísná kritéria kvality, a právě to Prechezu odlišuje od konkurence. Vysoce kvalitní titanová běloba se musí používat i u nátěrových hmot, například v automobilovém průmyslu, a jelikož jsou dnes bílá auta velmi moderní a jejich podíl na automobilovém trhu je už delší dobu vysoký, udržuje se na vysoké úrovni také poptávka po titanové bělobě.

Mimochodem, její výroba je považovaná za nejsložitější anorganickou technologii. V historii se vyspělost země posuzovala podle toho, zda tuto technologii zvládla, a Československo bylo v pořadí teprve čtvrtou zemí – titanová běloba se u nás vyráběla už ve 30. letech minulého století.

Dnes je Precheza v Česku jejím jediným výrobcem, nahlédněte s námi do její výroby.