Precheza modernizovala výrobu titanové běloby

30. 11. 2022

V rámci modernizace došlo k obnově předlohové nádrže pro kalolisy v pracovním souboru kontrolní filtrace (KoFi). Nově disponuje takovou kapacitou, že kompletně pokryje požadavky na zvyšování kapacity výroby titanové běloby.

Nový soubor kontrolní filtrace

Soubor kontrolní filtrace (KOFI) se nachází v první čtvrtině výrobní haly titanové běloby. Technologicky navazuje na pracoviště Krystalizace a odstřeďování zelené skalice a za ním následuje Hydrolýza a odpařování titanového roztoku.

Každý den je v souboru KoFi obvykle zpracováno až 1100 kubických metrů titanového roztoku. Úkolem KoFi je odstranění zbytků kalů z tohoto černého roztoku. Modernizovaný soubor kontrolní filtrace umožní výrobu 77 kt titanové běloby za rok. 

Využití titanové běloby

Jedná se o nejdůležitějšího a nejrozšířenějšího anorganického pigmentu se ve světě. Z celé řady pigmentů se může pyšnit nejvyšší kryvostí a rozjasňovací schopnost.

Tento univerzální bílý pigment se používá v průmyslu nátěrových a plastických hmot, papírenském, kožedělném a gumárenském průmyslu, při výrobě smaltů, keramiky, v potravinářství, kosmetice, farmacii, ve výrobě vláken a v dalších odvětvích.

Výroba titanové běloby

Nahlédněte s námi do výroby titanové běloby pomocí audiovizuální série Jsme AGROFERT. 

DALŠÍ ZPRÁVY