Policie odložila případ „zničené úrody“

17. 5. 2017

Policie po dvou letech vyšetřování uzavřela případ takzvaného „spáleného pole“, tedy spor mezi společností Agro Jevišovice, patřící do koncernu Agrofert, se společností Agro Boskovštejn, jejímž majitelem je zemědělec Bohumír Rada. Šlo o chemické ošetření pole s pšenicí u obce Velký Karlov na Znojemsku v květnu 2015. Případ byl nyní Policií ČR pravomocně odložen a definitivně ukončen.

„Policejní vyšetřování dospělo k závěru, že ze strany společnosti Agro Jevišovice nedošlo k žádnému protiprávnímu jednání. Postup společnosti byl dle závěru policie naprosto v souladu se zákonem. Bohumír Rada totiž již dopředu věděl, že nájemní vztah k daným pozemkům pro společnost Agro Boskovštejn, jejímž je jednatelem a společníkem, brzy skončí. Přesto však pšenici bez jakékoli dohody zasel a nijak s námi nekomunikoval,“ vysvětluje mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka

Zasetá pšenice navíc byla značně nekvalitní. Porost byl špatný, řídký, poškozený suchem a virózami. Proto se jako nejvhodnější řešení jevila náhrada jinou plodinou.    

Podle závěrů vyšetřování se naopak v pozici poškozeného ocitla společnost Agro Jevišovice, které neoprávněný postup společnosti Agro Boskovštejn výrazně navýšil náklady spojené s přípravou na nové osetí pozemků kukuřicí, jak měla firma původně v osevním plánu.

Celá kauza byla přitom od počátku značně medializována, přičemž média v naprosté většině případů zcela neobjektivně stála na straně Bohumíra Rady, a to i přes jasné důkazy a argumenty, které společnost Agro Jevišovice, či koncern Agrofert předložily.

Minulý týden také společnost Agro Jevišovice podala k soudu na společnost Bohumíra Rady Agro Boskovštejn insolvenční návrh. „Firma pana Rady nám dluží přibližně osm a půl milionu korun. Jde především o dluhy za neuhrazené prodeje movitých věcí a nezaplacený nájem,“ upřesnil důvody mluvčí koncernu Karel Hanzelka. Agrofert není jedinou společností, která po Bohumíru Radovi žádá uhrazení dluhů. Další peníze dluží jeho firma Agro Boskovštejn také jiným institucím a společnostem, od zdravotní pojišťovny až po dodavatele energií.

O zemědělských praktikách Bohumíra Rady a jeho působení v AGRO Jevišovice si můžete přečíst i v článku Milana Ferance.

Podívejte se, jak působení Bohumíra Rady v AGRO Jevišovice hodnotí v rozhovoru pro DVTV bývalý zaměstnanec této společnosti Milan Feranec.

Přečtěte si, jak to bylo ve skutečnosti s Bohumírem Radou, jeho působením v AGRO Jevišovice a obřími dluhy, které za sebou zanechal.

Pseudokauzu s Bohumírem Radou shrnuje i brožura, která je níže ke stažení.