Odpověď Zuzaně Vlasaté ohledně znečišťování podzemních vod

25. 8. 2017

Redaktorka Zuzana Vlasatá zaslala koncernu AGROFERT 24. srpna 2017 dotaz ohledně znečištění podzemních vod pesticidy. Jelikož je i z jejího doplňujícího dotazu zjevné, že se snaží koncern AGROFERT jakkoliv zaplést do tématu a obvinit ho z podílu na tomto znečištění, tak zveřejňujeme celou komunikaci s touto novinářkou na dané téma. Součástí naší odpovědi je i zpráva ČHMÚ, z níž redaktorka čerpá, ovšem data si vykládá po svém.

Dotaz Zuzany Vlasaté, 24. 8. 2017

From: zvlasata@denikreferendum.cz [mailto:zvlasata@denikreferendum.cz]
Sent: Thursday, August 24, 2017 1:07 PM
To: Hanzelka Karel AGROFERT, a.s.
Subject: dotaz

Vážený pane Hanzelko,
obracím se na vás s dotazem. Měření ČHMÚ ukazují již několik let po sobě, že se v podzemních vodách vyskytuje nadlimitní množství zbytků z pesticidů (metabolitů), které se používají na řepku. Hovoří se o tom i ve vládní zprávě o stavu vodního hospodářství, kde se tento neblahý stav dává do jasné souvislosti s produkcí MEŘO.

Vaše firma je významným pěstitelem a zpracovatelem řepky. Je vám tato informace známa? Hovoříte o nějakém nápravné opatření? Budete například používat méně pesticidů, jak je to obvyklé například v sousedním Rakousku?

Zdravím vás a těším se na odpověď.

Zuzana Vlasatá

 

Odpověď koncernu AGROFERT, 25. 8. 2017

Vážená paní Vlasatá,

pokud za zdroj považujete Zprávu o stavu vodního hospodářství České republiky 2015, tak z ní nelze tvrdit, že se "v podzemních vodách vyskytuje nadlimitní množství zbytků pesticidů (metabolitů), které se používají na řepku." Nejde totiž o veškerá stanoviště, jak by se ale z Vašeho dotazu mohlo zdát. Pokud za bernou minci považujete tabulku 3.2.1 "Přehled počtu objektů s překročením limitů pro podzemní vodu minimálně v jednom ukazateli za rok 2015 (srovnání s rokem 2014 a 2013)", tak si Vás dovolíme upozornit na slovní spojení "minimálně v jednom ukazateli". Tj. nejde jen o pesticidy, ale o soubor sledovaných ukazatelů. Stačí, aby jeden překročil limit. Ve zprávě se uvádí, že mezi nejproblematičtější ukazatele patří: anorganické látky, kovy, TOL, PAU, pak až pesticidy a EDTA. Kromě toho jde o pesticidy používané na řepku a kukuřici, nejen na řepku.

V České republice bylo v roce 2016 oseto řepkou 392991 hektarů půdy, přičemž společnosti koncernu AGROFERT měly na této výměře podíl 4,93 %. Moc tedy nerozumíme tomu, proč nás zmiňujete jako významného pěstitele řepky. Média to sice stále dokola tvrdí, ale my nemáme podíl ani 5 %. Data jsou přitom veřejně přístupná. Řepka je důležitou plodinou hlavně pro menší zemědělce.

O nadužívání pesticidů v našich společnostech nemůže být řeč, protože používání pesticidů automaticky znamená vyšší náklady. Není v zájmu nikoho, aby docházelo ke zbytečnému vynakládání peněz, když to není třeba. Pesticidy neplýtváme a na rozdíl od jiných zemědělců dodržujeme pětihonné osevní postupy tak, jak doporučuje řádná zemědělská praxe. A protože plodiny takto střídáme, tak věřte (byť asi nerada), že naše společnosti ke znečišťování podzemních vod nepřispívají. Ptát byste se měla těch zemědělců, kteří střídají pouze řepku a kukuřici. Zároveň si Vás dovolíme upozornit na fakt, že podzemní vody v sobě stále ještě kumulují nadužívání pesticidů v dobách před rokem 1989.

Závěrem Vám tímto sdělujeme, že v rámci transparentnosti uveřejňujeme Váš dotaz i naši odpověď v plném rozsahu na našich webových stránkách.

Přeji Vám pěkný den. S pozdravem,

Karel Hanzelka

 

Doplňující dotaz Zuzany Vlasaté, 25. 8. 2017

From: zvlasata@denikreferendum.cz [mailto:zvlasata@denikreferendum.cz]

Sent: Friday, August 25, 2017 10:47 AM

To: Hanzelka Karel AGROFERT, a.s.

Subject: RE: dotaz

Děkuji, pane Hanzelko, pracuji s ročenkami ČHMÚ a výkladem tamních expertů. S dovolením budu brát jejich informace jako bernou minci. A další věc: pominul jste rovinu toho, že Agrofert řepku nejen pěstuje, ale vykupuje. Preol a Primagra zpracovávají ekvivalent asi třetiny tuzemské produkce. A to je ten důvod, proč se vás na to ptám. Protože vaše firma takto se stavem podzemních vod přímo souvisí. Chcete k tomu ještě něco doplnit?

Děkuji a přeji pěkný den,

ZV

 

Odpověď koncernu AGROFERT na doplňující dotaz, 25. 8. 2017

Vážená paní Vlasatá,

ročenky ČHMÚ jako bernou minci používejte, to je jistě v pořádku. Jen prosím nevytrhávejte z kontextu fakta, která jsou tam uváděna, protože tím byste se pak mohla dopustit nepravdivého výkladu dat.

Jak vidno, nyní, když jste zjistila, že AGROFERT není žádným dominantním pěstitelem řepky, hodláte do svého tématu zahrnout zpracovatele řepky. Ti podle Vás mají nést odpovědnost za to, že někteří zemědělci, kteří v osevním postupu střídají jen řepku a kukuřici, znečišťují spodní vody pesticidy? Nezlobte se, taková konstrukce je už opravdu absurdní.

Nelze se ubránit dojmu, že zkrátka chcete AGROFERT jakkoliv obvinit z čehokoliv. Nicméně skutečnost je taková, že naše podniky díky dodržování osevních postupů a neplýtvání pesticidy ke znečištění nepřispívají. Obviňovat z chování některých zemědělců zpracovatele řepkového semene je zcela nesmyslné, protože není v jejich silách jakkoliv zasahovat do konání soukromých subjektů.

Mějte se pěkně. Zdraví,

Karel Hanzelka

 

Email Zuzany Vlasaté, 25. 8. 2017

From: zvlasata@denikreferendum.cz [mailto:zvlasata@denikreferendum.cz]

Sent: Friday, August 25, 2017 1:08 PM

To: Hanzelka Karel AGROFERT, a.s.

Subject: RE: dotaz

Vážený pane Hanzelko, nemusím vás z ničeho obviňovat. Dobře víte, že by se u nás řepka v takové míře nepěstovala, nebýt podpory s biopaliv. A to je příčina a následek. Samozřejmě můžete ovlivňovat jen své vlastní pěstební postupy. Na ty ostatní mi odpoví MZe.

Pěkný víkend,

ZV

 

Poslední odpověď koncernu AGROFERT, 25. 8. 2017

Vážená paní Vlasatá, díky za zprávu. Jenže podpora biopaliv není určena výrobcům, nýbrž koncovým spotřebitelům. Nehledě na fakt, že jde o dlouhodobou politiku EU v této oblasti. Takže klást vinu za pesticidy ve vodě zpracovatelům řepky je zkrátka palbou úplně mimo cíl.

Užijte si víkend!

Karel Hanzelka