Odpověď RRTV na stížnost AGROFERTu

30. 7. 2018

AGROFERT podal 26. června 2018 k Radě České televize stížnost na reportáž v pořadu Reportéři ČT s názvem Malé dotace pro velký Agrofert, kterou Česká televize odvysílala 11. června 2018. Stížnost byla odeslána na vědomí i Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV).
Níže přikládáme text stížnosti i odpověď ze strany RRTV. Nechť si laskavý čtenář udělá obrázek sám. Z odpovědi plyne, že jakmile se zaklínáte "publicitstikou", tak si můžete bez ohledu na fakta říkat prakticky co chcete.