Odpověď Janku Kroupovi (Český rozhlas) na dotazy ohledně hospodaření na pozemcích státu

31. 8. 2018

Dotaz:

From: Kroupa Jan [mailto:Jan.Kroupa@rozhlas.cz]

Sent: Tuesday, August 28, 2018 1:05 PM

To: Hanzelka Karel AGROFERT, a.s.

Subject: Re: Dotaz Cro

 

Dobrý den vážený pane Hanzelko,

V návaznosti na předchozí komunikaci bych Vás chtěl zdvořile požádat zda byste mi mohli vysvetli proč společnost První zemědělská zahornice ma od státu propachtovany 106 489m2 (udaj SPU) při tom hospodari na 1 378263 m2 které patří státu?

Zároveň spol Mavex podle Lpis hospodari na 1 084297 m2 pozemku jež patří státu, podle SPU má však propachtovano 532212 m2.

Zároveň bych Vás poprosil o vysvětlení jaký je důvod ze společnost Respo sro platí státu za 1 564 722m2 (údaj SPU) pachtovne ve výši 94 637, tedy 0,06 Kč/m2, nebo spol Mavex Agro sro za 532 212 platí 43 590- tedy 0,08 Kč/m2.

Obě částky jsou velmi nízké o s ohledem na to co platí ostatní společnosti Vašeho holdingu.

Zároveň bych zdvořile požádal o informaci na kolik m2 pozemku jež vlastní stát čerpají výše zmíněné společnosti dotace.

 

Předem děkuji za odpověď.

Janek Kroupa

Radiozurnal

 

Odesláno z iPadu

 

Odpověď:

Vážený pane generální řediteli, vážený pane řediteli zpravodajství, vážený pane Kroupo,

děkujeme za dotazy k hospodaření zemědělských firem z koncernu Agrofert na státních pozemcích. Níže Vám zasílám naše stanovisko, které si dovoluji zaslat na vědomí také vedoucím pracovníkům Českého rozhlasu. Rádi bychom se tentokrát vyhnuli poněkud vyhroceným okolnostem, které následovaly po odvysílání reportáží pana Kroupy o našem koncernu v listopadu loňského roku. Dovolte nám vyjádřit přesvědčení, že věříme v objektivní zpracování daného tématu ze strany Českého rozhlasu, neboť se stejně jako v předchozím případě toto téma netýká pouze Agrofertu.

 

Naše odpověď:

Předně – problematika, na kterou se dotazujete, se dotýká tisíců zemědělců v ČR, nejen Agrofertu.

Neexistuje zde žádná souvislost s působením našeho někdejšího akcionáře v politice.

Ano, zemědělci v České republice hospodaří i na státních pozemcích, což se týká i Agrofertu.

Veškeré toto hospodaření podléhá platné legislativě, případně podmínkám stanoveným SPÚ.

Veškeré pozemky v majetku SPÚ máme řádně pronajaté (propachtované) dle pravidel SPÚ.

Pokud jde o výši nájemného, ta je stanovena ze strany státu (SPÚ) na základě oceňovací vyhlášky.

Vždy plně respektujeme ceny a podmínky stanovené státem.

Pokud se cena někde zdá neúměrně nízká, jde o lokality s nízkou půdní úrodností. I zde je cena stanovena oceňovací vyhláškou vydanou státem.

Nájem je ve většině případů stanoven vzorcem: cena pozemku dle BPEJ z vyhlášky x 2,2 %, proto se může jednat o haléřové položky za metr čtverečný, zejména u méně kvalitní půdy.

Tam, kde chybí smlouva s SPÚ, je to způsobeno tím, že SPÚ má na daném pozemku pouze spoluvlastnický podíl a v těchto případech neuzavírá nájemní smlouvy se zemědělci, kteří dané pozemky obhospodařují. To platí pro všechny, nejen pro Agrofert. A to i přes to, že s ostatními spoluvlastníky jsou nájemní (pachtovní) smlouvy uzavřeny.

Čísla, která uvádíte, nejsou pravdivá. Například jde o společnost První zemědělská Záhornice. SPÚ má sice v dané lokalitě pozemky o výměře přes 137 hektarů (jak sám uvádíte), ale hospodaří na nich řada zemědělců, případně teoreticky nikdo, a nejen pouze První zemědělská Záhornice. Reálně zde obhospodařujeme jen 54 hektarů. Zbylá výměra je rozdělena mimo ostatní zemědělce (mimo Agrofert), případně není obhospodařována.

Analogicky je to i v případě společnosti Mavex. Zde obhospodařujeme jen 45 hektarů z Vámi uváděných 108 hektarů.

Přijde nám zvláštní, že poukazujete na cenovou mapu u společností Mavex a Respo, kde jsou pozemky s nízkou bonitou (na úrovni pod pět korun za metr čtverečný), z čehož pak plyne nízký nájem, ale už nezmiňujte společnost První zemědělská Záhornice, kde se bonity pohybují na úrovni kolem 14 korun.

Dále společnost Respo, na kterou se dotazujete, dnes již neexistuje, viz obchodní rejstřík.

Pokud jde o dotace, ty jsou dle platné legislativy a nedávného výkladu ze strany SZIF a MZe poskytovány na obhospodařování konkrétních pozemků, nikoli na jejich vlastnictví či nájem.

Součet všech poskytnutých dotací na obhospodařované státní pozemky nemá dle našeho názoru jakoukoli vypovídací hodnotu. A to se týká všech zemědělců. Důvodem je rozdílná bonita půdy. Nelze například porovnávat kvalitní ornou půdu v Polabí s kamenitou půdou v horských oblastech. Dalším podstatným faktorem, který ovlivňuje výši dotací, je výrobní zaměření podniku – pokud provozuje živočišnou výrobu, získává nadstavbové dotace.

Opakujeme, že na státních pozemcích nehospodaříme bez právního důvodu.

Komentář závěrem:

Z našeho pohledu stát je rád, že se o jeho pozemky někdo stará a dlouhodobě je udržuje, protože je to zákonná povinnost. Zároveň na podílové spoluvlastnictví smlouvy neuzavírá. Pokud v dané problematice shledáváte nějaké nesrovnalosti, zeptejte se na ně přímo SPÚ, a ne zemědělců, kteří se o pozemky reálně starají.

Přeji Vám pěkný den. S přátelským pozdravem,

 

 

Karel Hanzelka

PR manažer, tiskový mluvčí