Naše česká kuřata žijí v dobrých životních podmínkách

21. 11. 2022

Jistě neušlo vaší pozornosti velmi diskutované téma ochrany zvířat, především pak zajištění jejich dobrých životních podmínek. Evropské organizace na ochranu zvířat přicházejí s kampaní, která přesvědčuje a zavazuje producenty k tomu, aby do roku 2026 byly zavedeny radikální změny v postupech produkce brojlerů. Jedná se o koncept ECC - European Chicken Commitment. Zaměření na dobré životní podmínky kuřat však není ničím novým. Pro všechny farmy, ale i zpracovatelské podniky jsou již dnes zavedeny standardy welfare (správného zacházení se zvířaty), které jsou důsledně kontrolovány nezávislými autoritami. Čeští a slovenští chovatelé kuřat a firmy zabývající se produkcí kuřecího masa pečují dobře o své brojlery a starají se o pohodu a zdraví svých hejn v souladu s českou a slovenskou legislativou. Provádějí a jsou nadále odhodláni dělat potřebné změny, aby byly optimalizovány dobré životní podmínky.

ECC se zaměřuje na požadavky hustoty osazení hal chované drůbeže, druhy plemen, parametry prostředí v halách a na zpracovatelské provozy z pohledu používaného omračování. Konkrétně se ECC zaměřuje na zlepšení výsledků v oblasti dobrých životních podmínek brojlerů s využitím pomaleji rostoucích plemen, nařízení většího prostoru při výkrmu, používání prostředků pro obohacení prostředí a vyšší intenzity světla pro brojlery na farmách. Rovněž vyžaduje zásadní změny v systémech porážky brojlerů.

Zlaté kuře

Na druhou stranu je třeba si uvědomit dopady případného zavedení konceptu ECC v celé jeho šíři. ECC by mohlo mít negativní dopady na životní prostředí například tím, že dojde k prodloužení doby výkrmu brojlerů o dva až tři týdny, což způsobí vyšší spotřebu krmných směsí a větší náklady na jejich přepravu, vyšší produkci skleníkových plynů, zvýšení spotřeby vody a energií. Dalším negativním dopadem by byla potřeba navyšování výkrmových kapacit – nových hal pro zajištění dostatečné kapacity zásobování trhu.

Všechna výše uvedená opatření by mohla mít zásadní vliv na dostupnost a cenu kuřecího masa pro konečné spotřebitele.

Spotřebitelé se již dlouho zajímají o kvalitu potravin a jejich původ. Jako největší zpracovatel a dodavatel drůbežího masa v České republice se vždy snažíme reagovat na potřeby zákazníků, a proto jsme od roku 2010 uvedli na trh Zlaté kuře. Jedná se o meziplemenného křížence, který je vyšlechtěn na žlutou barvu kůže a je určený k pomalému růstu. Pomalý růst a přirozený způsob chovu se projevují lepší vyzrálostí masa a jeho chuti. Na trh dodáváme celé kuře i jeho díly. Podíl prodeje Zlatého kuřete se pohybuje okolo 4 % z celkové produkce Vodňanské drůbeže.

DALŠÍ ZPRÁVY