Nadace Agrofert podpoří budoucí dětské psychiatry

9. 2. 2024

V médiích se periodicky opakuje stejná informace: Česká republika se potýká s neúnosným nedostatkem dětských psychiatrů. Stávající ambulance pečující o dětské duševní zdraví nedokážou pokrýt potřeby a narůstající počty pacientů. Čekací lhůty? Klidně i několik měsíců, pokud vůbec. Nadaci Agrofert není tato situace lhostejná, rozšiřuje proto svůj stávající stipendijní program o podporu studentů vzdělávacího programu specializačního oboru dětské a dorostové psychiatrie.

Dosud jsme podporovali studenty převážně ze sociálně slabých rodin. Jen v roce 2022 jsme věnovali 67 stipendistům středních a vysokých škol přes 2,1 milionu korun. Nyní stipendia nově rozšiřujeme o cílený program zaměřený na lékaře, budoucí dětské psychiatry. Právě těchto odborníků je zoufale málo. Chceme zájemce o dětskou psychiatrii motivovat a umožnit jim plné soustředění se na studium beze strachu o vlastní finanční situaci,“ uvádí Zuzana Tornikidis, ředitelka Nadace Agrofert.

Nízký zájem o studium dětské psychiatrie totiž souvisí hned s řadou faktorů. Kromě náročnosti a délky studia, která činí včetně základního kmene až 4 a půl roku, může hrát roli i nedostatečná propagace oboru v průběhu studia medicíny.

Zásluhou spolupráce odborníků, Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven začíná být práce dětských psychiatrů dobře ohodnocená. K řešení krize v oblasti dětského duševního zdraví v České republice je však klíčové zvyšování počtu lékařů v oboru, a tedy právě navyšování počtu studentů tohoto specializačního vzdělávání.

„Nový stipendijní program je tu pro všechny zájemce, kteří se chtějí vzdělávat a vykonávat praxi v oboru dětské psychiatrie. Naší podmínkou ale je, aby podpořený absolvent po dokončení studia vykonával po určitou dobu činnost na území České republiky,“ upřesňuje podmínky Zuzana Tornikidis .

Na neutěšený stav v oblasti dětské psychiatrie dlouhodobě poukazují odborníci a vyzývají Ministerstvo zdravotnictví k reakci na nedostatečnou dostupnost psychiatrické péče. Příčin stále se zhoršujícího psychického zdraví dětí je celá řada. Kromě nefunkčního rodinného zázemí a obtíží ve škole se v dnešní době projevuje i změna společenského klimatu s nadbytkem informací a vysokou dostupností technologií, kdy i malé děti již často tráví denně mnoho hodin u televize, počítače či mobilu. Statistiky uvádí, že duševní poruchou trpí až 13 % dětí v České republice. Přitom druhou nejčastější příčinou úmrtí dětí je sebevražda.

„Věříme, že nastavený program Nadace Agrofert zvýší počet zájemců o studium tohoto náročného, ale tolik potřebného oboru,“ uzavírá Tornikidis.

Více informací naleznete na webových stránkách Nadace AGROFERT