Nadace Agrofert podpoří 22 subjektů domácí hospicové péče. Rozdá přes 3 miliony korun

15. 10. 2015

Za Nadaci Agrofert chci poděkovat všem, kteří se přihlásili do grantového řízení Podpora domácí hospicové péče. Při vyhodnocování jednotlivých projektů jsme brali v úvahu region, ve kterém domácí hospic působí, a případnou dostupnost dalších služeb tohoto typu, počet klientů, odbornost týmu poskytujícího hospicovou péči, celkový rozpočet projektu a další zdroje financování. V neposlední řadě jsme přihlédli i k úrovni zpracování žádosti a argumentaci ve prospěch projektu. Organizace, které jsme se rozhodli podpořit, mohou očekávat doručení darovací smlouvy během následujících týdnů,“ říká Zuzana Tornikidis, ředitelka Nadace Agrofert. Z 32 přihlášených subjektů bude podpořeno celkem 22 organizací, které si rozdělí celkem 3,084 milionu korun. Finanční podpora ze strany Nadace Agrofert má za cíl pomoc organizacím, které poskytují paliativní péči. „Zajistit důstojné umírání a podat pomocnou ruku rodinám umírajících je podle našeho názoru záslužnou a v Česku zatím nedoceněnou prací. Proto jsme grantové řízení vyhlásili a i v budoucnu budeme v podobných aktivitách pokračovat," dodává Zuzana Tornikidis.

O Nadaci Agrofert – Pomáhat srdcem
V koncernu Agrofert platí, že jsou podniky nejenom významnými ekonomickými subjekty a zaměstnavateli v regionech České republiky, ale že mají také velkou odpovědnost vůči svému okolí. Proto v roce 2011 vznikla Nadace Agrofert, která sjednotila strategii charitativních činností. Společnosti koncernu Agrofert její vznik podpořily dary v souhrnné výši téměř 100 milionů korun. Tyto prostředky slouží k realizaci řady projektů. Sportovními centry pro děti počínaje a Fondem pro rodiče samoživitele konče. Nadace přispívá nejenom neziskovým organizacím na rozvoj jejich aktivit či na zlepšení jejich materiálně-technického vybavení a podmínek činnosti, ale věnuje se i žádostem individuálních žadatelů. Více informací na www.nadace-agrofert.cz.