Mladí chemici na stopě zločinu

2. 6. 2020

Cílem projektu je představit chemii jako vysoce kreativní a tvůrčí vědu, založenou na týmové spolupráci a odvaze experimentovat. Jsme hrdí, že soutěž, která vznikala v kanceláři Synthesie, se těší takové popularitě. Tenkrát to byl sen, který se díky usilovné práci řady příznivců chemie přetavil do skutečnosti.

Letošní zadání znělo Chemik na stopě zločinu.

„K práci moderního detektiva dnes patří nejaktuálnější poznatky z mnoha přírodních věd. Jednou z prudce se rozvíjejících oblastí je forenzní kriminalistická chemie,“ přibližuje Alena Volejníková ze SPŠCH, autorka soutěžního zadání. „Každý tým si mohl zvolit libovolný příklad využití chemie v kriminalistice – od daktyloskopie přes důkazy krevních stop a povýstřelových zplodin až po stanovení obsahu alkoholu v krvi nebo analýzu DNA. Některé týmy si vytvořily vlastní detektivní příběh a usvědčily pachatele chemickými metodami. Žáci nejprve instalovali postery v tělocvičně, kde svoje práce zevrubně představili, a poté pokračovali v odborných učebnách. Tam nabídli porotě i divákům ukázky chemických pokusů, krátké tematické filmy, divadelní scénky, hudební vystoupení nebo počítačové animace,“ doplňuje Volejníková.

Předvedené výkony hodnotila porota složená z pedagogů SPŠCH. Pořadí týmů ale mohli ovlivnit i hosté z řad partnerů soutěže, kteří svým favoritům udíleli preferenční hlasy. „Největší důraz při posuzování projektů klademe na invenci a tvořivé myšlení žáků, protože ty jsou předpokladem úspěchu v jakémkoliv oboru,“ vysvětluje ředitel SPŠCH Jan Ptáček. A dodává, že nabídka letošních témat byla skutečně pestrá. Porota hodnotila projekty s názvy Nevěrný manžel, Vrahova slabina, Po stopách královny Kleopatry nebo Smrtící růžová.

Chemie

 

DALŠÍ ZPRÁVY