Lži v knižním vydání, aneb publikace Zuzany Vlasaté a Jakuba Patočky

11. 8. 2017

„Pojď, napíšeme něco proti Babišovi a Agrofertu. To je teď přece hit!“ Tak se asi zrodila publikace Žlutý baron dua Zuzany Vlasaté a Jakuba Patočky. Koncern AGROFERT ale nijak nepřekvapila. Oba dva jsou známí tím, že nenávidí AGROFERT a zejména pak osobu Andreje Babiše. Slepě, bez ohledu na fakta, za každou cenu. Jejich publikace má přinést pravý pohled na podnikání koncernu AGROFERT a na to, jak se Andrej Babiš ve skutečnosti chová, respektive co má údajně v plánu dělat s Českou republikou. Aby vše redaktorům Vlasaté a Patočkovi zapadalo do jejich záměru stát se těmi slavnými autory, kteří „konečně odhalili pravdu“, tak v klidu lžou, vymýšlejí si a naprosto matou čtenáře. To vše zabaleno do textů, které mají v lidech vyvolat pocit důvěry. Určitě to znáte – výrazy jako „podrobili jsme důkladnému rozboru“ nebo „na místě jsme viděli“ společně s častým používáním příběhů lidí, které ovšem nejde ani doložit, natož ověřit. Pro bulvár a různé servery s „alternativními fakty“ je to asi v pořádku, ale vydat to i knižně? To chce větší snahu. A tak když se vše vhodně sepíše, slova se správně poskládají a lži se do textu vkládají po kouscích, vznikne nakonec „pěkná“ publikace. Zuzana Vlasatá s Jakubem Patočkou tak mohli slavit úspěch: našli si pár témat, vzali jednostranné informace, příběhy si dolhali k vlastnímu obrazu a vyšperkovali to rádoby investigativními výroky. Zrodila se kniha Žlutý baron.

Zdravě uvažující čtenář nad ní kroutí hlavou, protože zaujatost a slepá nenávist autorů je cítit hned z prvních pár stránek. Každý, kdo knihu vydržel číst déle než dvě kapitoly, uzná, že k objektivnímu pohledu na věc má daleko. Koncern AGROFERT to z míry nevyvádí, ale když už vyšlo lhaní Vlasaté a Patočky knižně, tak je povinností poskytnout čtenáři pohled na zmiňované pseudokauzy i z druhé strany. Cílem není Zuzanu Vlasatou a Jakuba Patočku urazit ani zesměšnit, ale považujeme za nutné upozornit čtenáře na vyložené nesmysly, dezinformace a lži, kterých je publikace Žlutý baron plná. Vyjádřit se ale chceme věcně a fakticky. Ne jako autoři Vlasatá s Patočkou, kteří čtenářům nutí výroky ve stylu „jedna paní povídala“ jako absolutní pravdu.

Pojďme se tedy podívat na první část publikace, která nese název Proč to kupoval, když to zničil?

Kapitola 1: Jak Andrej Babiš připravil Bohumíra Radu o Agro Jevišovice

Celá kapitola, která se věnuje Bohumíru Radovi a společnosti AGRO Jevišovice, je slátána z polopravd, výmyslů a naprosto neobjektivně. Někdy tak viditelným způsobem, že si toho musí všimnout každý čtenář. AGROFERT a jeho společnosti jsou pranýřovány za vše, co se kdy stalo, prohřešky Bohumíra Rady jsou bagatelizovány, nejlépe omluveny tím, že „on to vlastně myslel dobře“. Autoři knihy evidentně každému měří jiným metrem. Navíc bez hlubší znalosti věci.

Abychom byli konkrétní, tak uvádíme několik konkrétních případů. Třeba když Jakub Patočka píše: „Bez ohledu na právní stránku věci, která nemusí být zcela přehledná, je zjevné, že postup Babišova Agra Jevišovice nelze pokládat za legitimní. Jedná se přece o zemědělské plodiny. …. Pekl by se z ní chleba.“

Fakta: Jde o příklad flagrantního lhaní. Možná z neznalosti věci a proto, že v zemědělství pan Patočka nikdy nepracoval. Bohumírem Radou zasetá pšenice totiž byla značně nekvalitní. Porost byl špatný, řídký, poškozený suchem a virózami. Proto se jako nejvhodnější řešení jevila náhrada jinou plodinou. Podle závěrů policejního vyšetřování se naopak v pozici poškozeného ocitla společnost Agro Jevišovice, které neoprávněný postup společnosti Agro Boskovštejn výrazně navýšil náklady spojené s přípravou na nové osetí pozemků kukuřicí, jak měla firma původně v osevním plánu. O tom se ale čtenář nedozví, to se totiž Patočkovi nehodí, ačkoliv je to pravda.

 

Co za další účelové manipulace v textu najdeme? Třeba Patočkovo pojednání o rozporu fotografií Agro Jevišovice s realitou v době uložení zeminy a odpadu ze stavby kanalizace.

Fakta: Autor záměrně lže a uvádí čtenáře v omyl, aniž by si sám ověřil fakta. Ta by se mu ale do jeho knihy nehodila – musel by totiž pochválit AGROFERT. Společnost totiž nafotila areál v Jevišovicích tak, aby mohl být jeho stav porovnán s původními fotkami areálu z doby, kdy mu vládnul sedlák Rada. Aby bylo jasně vidět, kolik se do areálu investovalo a jak byl vylepšen. Bohumír Rada se přitom neváhal vyfotit v místě, kde má za sebou uložený stavební materiál a bez okolků tuto fotku použil v médiích s tím, že jde o důkaz, jak zle se v AGRO Jevišovice po jeho odchodu chovají k půdě. Rychle si samozřejmě zavolal svědky z Deníku Referendum. Kdyby však novináři chtěli mluvit o faktech, těžko by na lep pana Rady takto skočili. Velice snadno šlo ověřit, že dočasně uložené výkopky nebyly ničím jiným, než vstřícným gestem společnosti AGRO Jevišovice, která na svých pozemcích povolila obci Jevišovice krátkodobé uložení zeminy a stavebního odpadu (tzv. mezideponii výkopků). Ano – za vstřícné gesto byla společnost AGRO Jevišovice v médiích haněna a Bohumír Rada vynášen do nebes. Přitom pravda je zcela jiná. Město Jevišovice oslovilo podnik AGRO Jevišovice v této záležitosti v říjnu 2014. A to proto, že město spolu s obcemi Střelice a Černín potřebovaly realizovat novou kanalizaci. Společnost tomuto návrhu vyšla samozřejmě vstříc, ale s podmínkou, že budou plochy zpět odevzdány srovnané a bez jakýchkoliv cizích a nežádoucích materiálů. Důkazy samozřejmě existují – např. dopis starosty a předávací protokol spol. Syner, která zeminu přetřídila a pročistila. Práci s výkopky řídila stavební firma, město mělo v té době daný pozemek předán do užívání a bylo za jeho stav spolu s dodavatelskou firmou zodpovědné. Část výkopků byla po realizaci kanalizace využita na zpětný zásyp kanalizace, část se vyvezla na legální, k tomu určenou skládku, zbytek po roztřídění a rozdrcení zbyl městu Jevišovice a společnosti AGRO Jevišovice k opravě polních cest. Krátkodobé úložiště materiálu na pozemcích AGRO Jevišovice, které samozřejmě Bohumír Rada zneužil ve svůj prospěch, média mu to ochotně uvěřila a Jakub Patočka o tom lživě píše, bylo smluvně dojednáno v trvání až do konce roku 2015. Vše se ale stihlo dříve, kanalizace v obci byla dokončena a mezideponie výkopků byla zlikvidována. Pozemky byly v bezvadném stavu odevzdány zpět společnosti AGRO Jevišovice 31. října 2015. Tolik holá fakta, ale když chce Patočka lhát, cestu si k tomu vždycky najde.

Jakub Patočka dále pokračuje: „Dle výroční zprávy Agro Jevišovice za rok 2014 má společnost 135 zaměstnanců, pod vedením Bohumíra Rady zde ale pracovalo přes 300 lidí. Takřka dvě stě z nich již tedy v Agru Jevišovice nepracuje.“

Fakta: Jde o čirou manipulaci, která má vyvolat zdání obřího propouštění. Jenže to je výmysl. K 1. lednu 2011 měla společnost AGRO Jevišovice 334 zaměstnanců. Z nich bylo následně 88 převedeno k jiným společnostem koncernu AGROFERT. U 81 osob došlo na skončení pracovního poměru – k důvodům kromě jiného patřil odchod do starobního či invalidního důchodu, nebo odchod po mateřské dovolené. Celkem 25 osob se týkal odchod do společnosti pana Rady (z těchto pracovníku nyní u pana Rady dle našich informací pracuje už jen 10 zaměstnanců).  Zbylých 140 zaměstnanců se nadále věnuje své práci v AGRO Jevišovice. Do koncernu AGROFERT tedy přešlo v okamžiku převzetí 228 z 334 zaměstnanců, tedy více než 2/3 (přes 68 %). Redaktor Patočka i Bohumír Rada lžou, respektive manipulují s informacemi, pokud ve čtenářích vyvolávají pocit, že se AGROFERT dopustil propouštění stovek zaměstnanců.

Další výmysly, manipulace a pokřivování faktů se týká finančních záležitostí pana Rady (čtenář má uvěřit Radovi, aniž by ovšem cokoliv bylo fakticky doloženo), chovu krokodýlů nebo finanční situace firmy jako celku. Jakub Patočka předvedl výkon, za který by se nemusel stydět ani nejlepší pohádkář. Vědomě lhát čtenářům a vydávat ničím nepodložené informace za fakta by se nemělo. Ovšem jako autor tzv. „fake news“ Jakub Patočka neselhal. Vytváří „alternativní pravdu“ – překroutí informace, doplní si je výmysly, neověří fakta a nakonec vše zabalí do hlubokého lidského příběhu. Křečovitá snaha Jakuba Patočky pošpinit AGROFERT a cokoliv s ním spjaté je ale k jeho škodě až příliš zjevná.

Pseudokauzu s Bohumírem Radou shrnuje i brožura, která je níže ke stažení.