Lužanská zemědělská představuje nového ředitele

2. 12. 2022

Odkud pocházíte a jakou školu jste vystudoval?  

Pocházím z Kvasin okres Rychnov nad Kněžnou, vystudoval jsem Střední veterinární školu obor veterinární prevence v Hradci Králové a bakalářské studium jsem absolvoval na ČZÚ Praha, fakulta provozně ekonomická. 

Proč pracujete právě v zemědělství?  

Je to trochu rodinná záležitost. Jdu ve stopách svého otce, který prakticky celý život pracoval v zemědělství, kde měl na starost chov prasat. Již od mala mě to ke zvířatům táhlo a myslím, že jsem ani nikdy neuvažoval o jiném oboru. Po střední škole jsem nastoupil jako zootechnik chovu drůbeže (7 let), následovala pozice vedoucího chovu (8 let). Se změnou zaměstnání, kdy mi byla nabídnuta pozice výrobního náměstka, jsem se dostal více k rostlinné výrobě (6 let), a pak jsem již nastoupil v Lužanské zemědělské a.s. jako koordinátor. Na práci v zemědělství se mi vždy líbilo, že se nejedná o velkou rutinu. Je zde mnoho proměnných, které Vás neustále nutí reagovat a přizpůsobovat se novým okolnostem. Navíc se nejedná jen o práci v kanceláři, ale také v terénu, což se bohužel poslední dobou díky velké administrativě mění. 

Jaký je Váš pohled na rostlinnou a živočišnou výrobu? Jak vidíte tyto základní pilíře prvovýroby ve Vaší společnosti? Přemýšlíte už teď nad možnými změnami? 

Všichni se zemědělstvím spjatí vnímáme nelehkou pozici našeho odvětví. Tím samozřejmě nechci říct, že ostatní mají na růžích ustláno, ale směr nové společné zemědělské politiky (SZP), který nám na jedné straně prodražuje výrobu a na druhé straně nás nutí k jejímu omezování, nejistá politická situace, nárůst cen, tlak na navyšování pachtovného a mezd atd....to vše, když si sečteme a podtrhneme, tak to na růžové vyhlídky opravdu nevypadá. Stále se snažíme apelovat na politické špičky, že potravinová soběstačnost je jednou z klíčových oblastí každého státu, a tak by se k tomu mělo i přistupovat. Bohužel politické trendy dnešní doby vyznívají naopak.  

My se samozřejmě budeme snažit vyhovět dnešním trendům a udržet výrobu alespoň ve stávajícím rozsahu, hledat cesty úspor, modernizací, případně nových trhů, ale lehká cesta to jistě nebude.  

Jak vnímáte svou novou roli? Jak tuto změnu přijali Vaši kolegové? 

Pokud bych se to pokusil vyjádřit jedním slovem, tak jako zavazující. Na pozici ředitele jsem vystřídal pana Ing. Zmatlíka, kterého si velmi vážím, už jen proto, že v nelehkých dobách dokázal udržet jak živočišnou výrobu, tak sady, což nebyly vždy zrovna nejvýdělečnější provozy. Snažil se udržet zemědělskou prvovýrobu, tak jak si žádá selský rozum, a ne k čemu nás nutí ekonomické podmínky. Mojí snahou bude v tomto trendu pokračovat. Může to znít trochu naivně, protože všichni víme, že peníze jsou až na prvním místě a vím, že nás určité změny jistě čekají. Přesto ale věřím, že zemědělská prvovýroba by se měla dělat v určitých logických souvislostech, že živočišná výroba k rostlinné prostě patří, a že zavírat nevýdělečné provozy je jistě snadné a rychlé řešení, ale jejich případná obnova prakticky nereálná.  

Za kolegy hovořit nemohu, ale za sebe mohu říci, že pracovní prostředí v Lužanské mi sedlo a je zde řada lidí, o kterých vím, že se na ně mohu spolehnout, a že jsou to lidé na svých místech. To je také jeden z důvodů, proč ráno vstávám s chutí do práce. 

Zbývá Vám při tak náročné práci dostatek času na Vaši rodinu? 

No, jsem již ve věku, kdy děti mou pozornost příliš nevyžadují, nejmladší dceři je 21 let. Jinak rodinu vnímám jako to nejdůležitější v životě, a tak k tomu člověk musí i přistupovat při priorizaci volného času. Jinými slovy, na rodinu si vždy a rád čas udělám. 

Jaké jsou Vaše zájmy a koníčky?  

Máme doma dva jorkšíry, které přirozeně zbožňuju :-), takže volný čas patří právě jim. A pro dobré duševní zdraví se chodím pravidelně odreagovat na squash. 

Poslední otázky se týkají vánočních svátků.  Co Vám přijde na mysl jako první, když slyšíte slovo Vánoce? Máte své rodinné vánoční zvyky? A umíte zabít a vykuchat kapra? 

Žijeme v uspěchané době, kde se zapomíná na tradice.  Ani já nejsem výjimkou, ale Vánoce jsou prostě Vánoce a bez živého stromečku, kapra a vánočního cukroví si tyto svátky nedovedu představit. Těším se na rodinnou pohodu, atmosféru Vánoc a příprava kapra a salátu k tomu neodmyslitelně patří. 

DALŠÍ ZPRÁVY