Lovochemie úspěšně rozvíjí segment specialit

4. 8. 2021

Agrární svět se mění a Lovochemie s ním. Nasloucháme přáním zákazníků a snažíme se na ně adekvátně reagovat.

Výzvou posledních let byl „boj“ se suchem. Statistiky hovoří o tom, že v posledních sedmi letech bylo hned pět let srážkově podprůměrných. Srážkový deficit kombinovaný s přívalovými dešti způsobuje značné škody. Správnou cestou, jak zadržet vláhu v půdním profilu, je zvyšování organické hmoty v půdě, ale kde ji v dnešní době brát? Stavy skotu klesly od devadesátých let na méně než polovinu původního stavu, stavy prasat jsou na tom ještě o poznání hůř a sláma často končí v radiátorech městských aglomerací v podobě tepla uvolněného jejím spalováním.

Lovochemie

Hnojiva se zeolitem

Lovochemie proto začala hledat řešení, které by pomohlo přečkat zemědělcům období přísušků a zároveň pro ně bylo ekonomicky přijatelné. Zeolit je přírodní minerál s unikátními vlastnostmi. Pouhý gram zeolitu má ve struktuře póry několikrát delší, než je vzdálenost mezi Zemí a Sluncem. Díky těmto vlastnostem dobře zadržuje vodu a funguje jako houba. Zároveň byla prokázána velmi dobrá sorpce bazických kationtů včetně amonného dusíku. Zeolit plní funkci pomyslného magnetu na rizikové prvky, jako je olovo, kadmium či chrom, a omezuje tím jejich příjem rostlinami a následný transfer do potravinářské produkce. Navíc v půdě nedegraduje a opakovaným používáním se jeho obsah v půdě akumuluje a dochází tak k dalšímu násobení uváděných benefitů.

V současné době jsou v nabídce dva výrobky s označením ZEORIT, které se vyrábí v provozovně v Městci Králové, jedná se o ZEORIT NPK 8-10-10+9S a ZEORIT 7-5-10+9,5S+0,1Zn. Obsah zeolitu v obou výrobcích je 28 %. O 2 % více zeolitu obsahuje ZENFERT 24 N, který doprovází podtitul ledek pro 21. století. Je to moderní dusíkaté hnojivo na bázi ledku amonného s vyrovnaným poměrem amonného a nitrátového dusíku, které se vyrábí na nové univerzální granulační lince v Lovosicích. Pro podtržení unikátnosti hnojiva bylo vytvořeno i vlastní logo výrobku, které bude vytištěno i na big-bag obalech. V letošním roce připravujeme další dvě hnojiva s obsahem zeolitů, takže zájemci o inovativní hnojiva se mají na co těšit.

Listová hnojiva

Dalším segmentem, který se dynamicky rozvíjí, jsou listová hnojiva. Jen za posledních 10 let se zvýšil objem jejich prodeje pětinásobně. Listovým hnojivům se daří nejen v Čechách, ale i v dalších zemích střední Evropy. Vzhledem k plánovaným legislativním opatřením, která mají návaznost na použití hnojiv v zemědělství, mají listová hnojiva před sebou zajímavou budoucnost. Na významu budou nabývat i listová hnojiva s fytosanitárními účinky ve vazbě na redukci účinných látek u přípravků na ochranu rostlin a na závazky plynoucí z Green Deal.

Letošní novinky

Od letošního roku je sortiment speciálních hnojiv vhodně doplněn o inhibitor nitrifikace PIADIN® neo z produkce SKW Piesteritz a inhibitor ureázy SLOWUREA, který vyrábí VUCHT. Pro udržení růstového trendu prodeje specialit bude nutné udržet si stávající zákazníky, ale také hledat nové, včetně nových segmentů trhu, jako je např. lesnictví. Za účelem zvýšení informovanosti zákazníků a s ohledem na současnou pandemii SARS-CoV-2 začala Lovochemie vydávat e-newsletter pod označením „Doporučení pro agronomy“, která zohledňují aktuální průběh počasí, tlaky škůdců či chorob. Prodej speciálních hnojiv v Lovochemii nabývá na významu a věříme, že tento trend bude pokračovat i díky vaší podpoře. Za dosavadní spolupráci vám upřímně děkujeme a je nám ctí, že můžeme být u zrodu vašeho úspěchu.