Lovochemie a DUSLO získali certifikát Product Stewardship Fertilizers Europe

23. 8. 2023

Naše společnosti Lovochemie a Duslo se mohou pyšnit ziskem prestižního certifikátu Product Stewardship. Po důkladném auditu obdržely tuto ceněnou akreditaci, která potvrzuje jejich závazek k bezpečnému a odpovědnému nakládání s produkty po celý jejich životní cyklus. Tento certifikát je udělován pod záštitou organizace Fertilizers Europe.

Certifikace Product Stewardship je iniciativou, která byla zahájena na popud Fertilizers Europe po závažné chemické nehodě, jež se stala v roce 2001 ve francouzském městě Toulouse. Tato tragická událost připomněla důležitost zabezpečení a prevence při manipulaci s chemickými látkami a podtrhla potřebu vynaložit veškeré úsilí k minimalizaci rizik spojených s výrobou a používáním hnojiv. V reakci na tuto situaci se Fertilizers Europe rozhodla aktivně podporovat certifikaci Product Stewardship, aby organizace mohla společně s jejími členy dosáhnout nejvyšších standardů bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Samotný audit je pro jednotlivé společnosti dobrovolný, ovšem pro členy Fertilizers Europe povinný.

Během certifikačního auditu Product Stewardship byly pečlivě zkontrolovány procesy a postupy v oblastech řízení společnosti, monitoringu činností, výzkumu a vývoje, mezioperační a výstupní kontroly, výroby, balení, skladování, dopravy, nákupu surovin nebo prodeje, marketingu a poradenských služeb se zřetelem na odpovědné nakládání s produkty po celý jejich životní cyklus. Kromě toho byla hodnocena naše environmentální politika, opatření pro minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a ochranu zdraví a bezpečnost zaměstnanců a veřejnosti.

Získání ocenění Product Stewardship potvrzuje, jak Lovochemie a Duslo aktivně pracují na minimalizaci negativního dopadu svých produktů na životní prostředí, lidské zdraví a bezpečnost.,

Product Stewardship Fertilizers Europe

DALŠÍ ZPRÁVY