Koncernu AGROFERT vzrostly loni tržby o 33 %

4. 7. 2023

PRAHA, 4. července 2023 - Koncern AGROFERT dodal v roce 2022 svým zákazníkům zboží, výrobky a služby v hodnotě 245 miliard korun. Ve srovnání s předchozím rokem vzrostly jeho konsolidované tržby o 33 %. Za růstem tržeb stojí zejména zvýšení prodejních cen v chemickém segmentu koncernu jako reakce na významné zvýšení cen vstupů. Předběžné výsledky za letošní první pololetí naznačují pokles výkonnosti oproti roku 2022. Důvodem je zejména nestabilita trhů v souvislosti s konfliktem na Ukrajině a vysoké ceny energií a vstupů, které se propíší i do výsledků za celý letošní rok.

Bilanční suma koncernu AGROFERT meziročně vzrostla z 169,5 miliardy Kč na 187 miliard Kč, zejména vlivem zvýšení krátkodobých aktiv. Konsolidovaný hospodářský výsledek po zdanění dosáhl 12,97 miliardy Kč oproti 5,78 miliardy Kč v roce 2021. Hlavním důvodem nárůstu je zlepšení hospodaření společností v segmentech chemie v zahraničí.

AGROFERT se řadí k největším českým investorům na Slovensku a v Německu. Celkové tržby koncernu ze zahraničí tvoří více než polovinu jeho tržeb. Chemické továrny v zahraničí byly také hlavním tahounem růstu koncernu AGROFERT v roce 2022. Celkově se loni zahraničí podílelo na provozním výsledku hospodaření AGROFERTU z 56 %,“ říká Zbyněk Průša, předseda představenstva společnosti AGROFERT.

Loňské zisky zemědělců rostly díky vysokým světovým cenám komodit. Letos očekáváme opačný efekt, neboť světové ceny klesly, ale zemědělci mají na skladech zásoby osiva a hnojiv za loňské extrémně vysoké ceny,“ vysvětluje situaci v zemědělské divizi Zbyněk Průša, předseda představenstva společnosti AGROFERT.

Objem bankovních a jiných úvěrů se meziročně mírně snížil. Přibližně tři čtvrtiny úvěrů koncernu AGROFERT (v celkové výši 32,2 miliardy Kč) jsou aktuálně v cizích měnách, zejména v eurech. Jen přibližně čtvrtina úvěrů je v korunách.

Počet zaměstnanců společností koncernu AGROFERT v roce 2022 činil v průměru 30 473, z toho české společnosti koncernu zaměstnávaly 20 775 pracovníků. Tím koncern i nadále obhájil své místo na vedoucích příčkách mezi největšími českými privátními zaměstnavateli.

„Vážíme si práce našich zaměstnanců. Na mzdách jsme loni v České republice vyplatili více než 10 miliard korun, celosvětově to bylo více než 18 miliard korun,“ říká Zbyněk Průša, předseda představenstva společnosti AGROFERT.

Koncern AGROFERT si zakládá na tom, že peníze, které v Česku vydělá, zde také zdaní a čistý zisk investuje. Loni investoval AGROFERT v ČR celkem 8,4 miliardy Kč. Ve všech zemích, kde koncern působí, to pak bylo celkem 11,9 miliardy Kč. Nejvíce (4,8 miliardy Kč) směřovalo do chemického průmyslu, dále pak do zemědělství (4,1 mld. Kč) a potravinářství (1,7 mld. Kč).

Jsme hrdí na to, že jsme česká firma. Považujeme za samozřejmé, že peníze, které zde vyděláme, zde také zdaníme. Loni jsme v České republice na daních a odvodech zaplatili více než pět miliard korun,“ zdůrazňuje Zbyněk Průša, předseda představenstva společnosti AGROFERT.

Investice do udržitelnosti

V roce 2022 investovaly společnosti koncernu AGROFERT do ekologie svých provozů 1,4 miliardy Kč. Nejvíce, přes 800 milionů Kč, šlo do technologií souvisejících s kvalitou vzduchu. Například téměř 23 milionů Kč investovala PRECHEZA do vypírky zbytkového SO2 z výroby železitých červení. Dalších 420 milionů Kč směřovalo v rámci koncernu do čistoty vody a hospodárnějšího nakládání s ní. Příkladem je 72 milionů Kč investovaných do rekonstrukce kondenzátní linky úpravny vody v chemičce DEZA.

Investice v roce 2023

V roce 2023 plánuje koncern AGROFERT realizovat meziročně vyšší objem investic než loni. Investice budou v letošním roce zaměřeny především na úspory energií, výstavbu FVE a ekologizaci výrob. Mezi nejvýznamnější plánované akce patří investice Synthesie do nového turbogenerátoru, stavba nové skladovací haly na hnojiva s balicí linkou v německém SKW, dokončení modernizace porcování kuřat v Modřicích, výstavba nového zásobníku na skladě čpavku v Dusle a nový kravín v Nepoměřicích.

„Nadále budeme pokračovat v investicích do modernizace chemických, potravinářských, zemědělských, dřevařských a ostatních provozů,“ dodává Zbyněk Průša, předseda představenstva společnosti AGROFERT.

AGROFERT se soustředí i na další rozvoj formou akvizic. Očekává například uzavření transakce se společností Borealis na odkup její divize zpracování dusíku, jak již bylo loni oznámeno médiím. Má také připravené další akvizice do segmentu zemědělství.

Pokles výkonnosti v roce 2023

V letošním roce očekává představenstvo AGROFERTU relativně výrazný pokles výkonnosti, a to zejména kvůli tržní nestabilitě způsobené probíhajícím konfliktem na Ukrajině. V loňském roce došlo k výraznému nárůstu cen energií, paliv a následně většiny výrobních surovin, což bude mít dopad také do letošních nákladů. V letošním roce se předpokládá meziroční zhoršení výsledků u většiny segmentů. Meziroční zlepšení se předpokládá především v segmentu potravinářství, pro který byl loňský rok obtížný.

„Na rozdíl od loňského roku již dochází na některých trzích k postupnému ochlazování poptávky, které vede k poklesu prodejních cen a prodaných objemů. Negativní vliv na letošní výsledek budou mít rovněž vysoké úrokové náklady a rostoucí osobní náklady způsobené vysokou inflací,“ uvedl Zbyněk Průša, předseda představenstva společnosti AGROFERT.


Pozn.:

Koncern AGROFERT sestavuje od roku 2018 svoji konsolidovanou účetní závěrku v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií (IFRS) při aplikaci IFRS 1 (První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví) k 1. lednu 2014.

Ke dni 31. prosince 2022 bylo všech 628 kmenových akcií společnosti AGROFERT, a.s., s nimiž je spojen 100% podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu společnosti, vloženo do svěřenských fondů AB private trust I, svěřenský fond, a AB private trust II, svěřenský fond.


O koncernu AGROFERT

AGROFERT je největším koncernem českého a slovenského zemědělství a potravinářství, je druhým největším tuzemským chemickým koncernem, významným evropským výrobcem dusíkatých hnojiv a koncernu náleží také třetí příčka mezi největšími tuzemskými exportéry. Koncern AGROFERT dnes zaměstnává téměř 31 tisíc lidí, z toho v ČR 20 775, a je tak největším českým privátním zaměstnavatelem.

Koncern AGROFERT obhájil i v roce 2022 3. místo v ocenění Exportér roku, kdy jeho společnosti vyvezly dohromady zboží v hodnotě bezmála 111 mld. Kč. AGROFERT obsadil také 4. místo v žebříčku CZECH TOP 100.

Společnosti koncernu AGROFERT jsou aktivní v oblastech chemie, zemědělství a prvovýroby, potravinářství, lesnictví a dřevařství, pozemních technologií a techniky, logistiky a dopravy, obnovitelných zdrojů a médií. Vlastní kapitál koncernu dosahuje 105 miliard korun.