Koncernu AGROFERT loni klesl zisk o 84 %

4. 7. 2024

Konsolidované tržby se snížily o 14 %, pokles zaznamenaly všechny segmenty, nejvíce chemie a zemědělství kvůli snížení cen.

PRAHA, 4. července 2024 – Konsolidovaný hospodářský výsledek koncernu AGROFERT po zdanění klesl v roce 2023 na 2,09 miliardy Kč oproti 12,97 miliardy Kč v roce 2022. Hlavním důvodem je zhoršení hospodaření společností zejména ze segmentů chemie a zemědělství.

Koncern AGROFERT dodal v roce 2023 svým zákazníkům zboží, výrobky a služby v hodnotě 212 miliard korun. Ve srovnání s předchozím rokem klesly jeho konsolidované tržby o 14 %. Za poklesem tržeb, který zaznamenaly všechny segmenty koncernu AGROFERT, stojí zejména snížení prodejních cen v chemickém a zemědělském segmentu koncernu jako reakce na vývoj cen na relevantním trhu.

Bilanční suma koncernu AGROFERT meziročně vzrostla ze 187 miliard Kč na 214,8 miliardy Kč, zejména nárůstem dlouhodobých aktiv.

„AGROFERT patří dlouhodobě mezi největší české investory na Slovensku, v Německu a Maďarsku. Loňská akvizice společností divize výroby dusíkatých hnojiv Borealis – nyní skupiny LAT Nitrogen, nás zařadila mezi nejvýznamnější české investory v Rakousku a ve Francii. Celkové tržby koncernu ze zahraničí tvoří již 60 % našich příjmů,“ říká Zbyněk Průša, předseda představenstva společnosti AGROFERT.

Objem bankovních a jiných úvěrů se meziročně zvýšil o 14,8 mld. Kč, a to především z důvodu akvizice společností skupiny LAT Nitrogen. Přibližně čtyři pětiny úvěrů koncernu AGROFERT (v celkové výši 47,1 miliardy Kč) jsou aktuálně v cizích měnách, zejména v eurech. Jen přibližně pětina úvěrů je v korunách.

Počet zaměstnanců společností koncernu AGROFERT v roce 2023 činil v průměru 32 000, z toho české společnosti koncernu zaměstnávaly 20 445 pracovníků. Tím koncern i nadále obhájil své místo na vedoucích příčkách mezi největšími českými privátními zaměstnavateli.

„Vážíme si práce našich zaměstnanců. Jen na mzdách jsme loni v České republice vyplatili více než 10,5 miliardy korun, celosvětově to bylo téměř 20 miliard korun,“ říká Zbyněk Průša, předseda představenstva společnosti AGROFERT.

Koncern AGROFERT si zakládá na tom, že peníze, které v Česku vydělá, zde také zdaní a čistý zisk investuje. Loni investoval AGROFERT v ČR celkem 6,7 miliardy Kč. Ve všech zemích, kde koncern působí, to pak bylo celkem 12,2 miliardy Kč. Nejvíce (6,2 miliardy Kč) směřovalo do chemického průmyslu, dále pak do zemědělství (3 mld. Kč) a potravinářství (1,6 mld. Kč).

„Jsme hrdí na to, že jsme česká firma. Považujeme za samozřejmé, že peníze, které zde vyděláme, zde také zdaníme. Loni jsme v České republice na daních a odvodech zaplatili více než čtyři miliardy korun,“ zdůrazňuje Zbyněk Průša, předseda představenstva společnosti AGROFERT.

Investice do udržitelnosti

V roce 2023 investovaly společnosti koncernu AGROFERT do ekologie svých provozů 2,2 miliardy Kč. Nejvíce, téměř 1,5 miliardy Kč, investovaly společnosti chemického průmyslu. Například téměř 211 milionů Kč investovala společnost LAT Nitrogen do nové čističky odpadních vod. Celkem 142 milionů Kč investovala společnost Duslo do snížení emisní stopy výroby kyseliny dusičné a například 38 milionů Kč do pyrolýzy plev BIOCHAR investovala společnost PREOL.

Investice v roce 2024

V roce 2024 předpokládáme realizaci meziročně vyššího objemu investic, které plánujeme výrazně nad úrovní odpisů. Investice budou v letošním roce zaměřeny především na úspory energií a další ekologizaci výroby, mezi ně patří například vybudování retenční nádrže na surovou vodu pro zásobování PRECHEZY nebo dokončení výrobní jednotky pyrolýzy plev BIOCHAR a malé  fotovoltaické elektrárny v PREOLU. Mezi největší plánované akce patří zahájení výstavby nové linky na pečivo pro McDonald’s ve společnosti Lieken Brot, dokončení stavby nového distribučního centra ve společnosti SKW, zahájení výstavby nové porážky kuřat ve Vodňanech, rozšíření areálu v Drebkau společnosti AGROFERT Deutschland a výstavba několika nových kravínů vč. dojíren v Česku a na Slovensku.

„Nadále budeme pokračovat v investicích do modernizace chemických, potravinářských, zemědělských, dřevařských a ostatních provozů,“ dodává Zbyněk Průša, předseda představenstva společnosti AGROFERT.

AGROFERT se nadále soustředí i na další rozvoj formou akvizic. Naváže tak i na loňské úspěšné akvizice tří českých zemědělských prvovýrob s celkovou výměrou 5700 hektarů či dokončenou akvizici rumunského obchodníka se zemědělskými komoditami East Grain. AGROFERT dále vyhledává vhodné investiční příležitosti v segmentech svého působení zejména v regionech střední a jižní Evropy. Rovněž i letos pokračujeme v akvizicích prvovýrob, které vhodně zapadají do naší zemědělské divize.

Příznivější výhled na rok 2024

V letošním roce očekává představenstvo AGROFERTU zlepšení výkonnosti, a to zejména v segmentu výroby hnojiv, pro který byl rok 2023 obtížný kvůli nižší poptávce po hnojivech a také kvůli značnému poklesu prodejních cen hnojiv v roce 2023.

„Výraznější zlepšení očekáváme zejména u nově začleněné skupiny LAT Nitrogen, u které již předpokládáme pozitivní efekty z realizovaných synergických opatření. Dále očekáváme zlepšení výkonnosti v segmentu speciální chemie. V segmentu výroby potravin předpokládáme udržení výkonnosti na podobné úrovni jako v loňském roce. V segmentu zemědělství očekáváme mírné meziroční zhoršení výkonnosti kvůli nízkým tržním cenám rostlinných komodit na evropském trhu a také kvůli klesající podpoře konvenčního zemědělství z evropských a z národních zdrojů,“ uvedl Zbyněk Průša, předseda představenstva společnosti AGROFERT.

Pozn.:
Ke dni 31. prosince 2023 je všech 628 kmenových akcií společnosti AGROFERT, a.s., s nimiž je spojen 100% podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu společnosti (dále jen „akcie společnosti“), vloženo do svěřenských fondů AB private trust I, svěřenský fond, a AB private trust II, svěřenský fond.


O koncernu AGROFERT

AGROFERT je největším koncernem českého a slovenského zemědělství a potravinářství, je druhým největším tuzemským chemickým koncernem, druhým největším výrobcem dusíkatých hnojiv v Evropě a koncernu náleží také třetí příčka mezi největšími tuzemskými exportéry.

Z hlediska investic se AGROFERT řadí k největším českým investorům v České republice, na Slovensku a v Německu, významným investorem je také v Maďarsku.

Koncern AGROFERT dnes zaměstnává 32 tisíc lidí a je největším českým privátním zaměstnavatelem. Podle posledních zveřejněných výsledků žebříčku CZECH TOP 100 je AGROFERT čtvrtou nejvýznamnější společností v České republice.

Společnosti koncernu AGROFERT jsou aktivní v oblastech chemie, zemědělství a prvovýroby, potravinářství, lesnictví a dřevařství, pozemních technologií a techniky, logistiky a dopravy a obnovitelných zdrojů. Vlastní kapitál koncernu dosahuje 109 miliard korun. Více na www.agrofert.cz.