Koncern AGROFERT je úspěšný, což se neodpouští. Zejména ne v živořících Hospodářských novinách

26. 7. 2018

Jen abychom uvedli na pravou míru rádoby skandální zjištění redaktorů vydavatelství Economia: v článku nazvaném „Agrofertu přitekly rekordní dotace“ zůstává poněkud upozaděn fakt, že ony nárokové dotace vyčíslené redaktory na 1,35 miliardy Kč nejsou pro AGROFERT a jeho pražskou centrálu, ale že slouží zemědělským podnikům a firmám, kterých je v koncernu AGROFERT téměř 70. Jde tedy o účelovou zkratku matoucí čtenáře, pokud redakce píše, že dotace jdou AGROFERTu. Není to pravda a redaktoři to ví. Jednotlivé podniky zemědělské výroby dosáhnou na stejné dotace jako všichni ostatní konkurenční zemědělci. A jen na okraj: podniky z koncernu AGROFERT na rozdíl od ostatních dodržují vícehonný osevní postup v rostlinné výrobě, v živočišné jsou jedněmi z posledních, kdo v České republice udržují chovy prasat. Firmy si jsou vědomy, že je AGROFERT pod drobnohledem úřadů, médií i veřejnosti a chovají se odpovědně. Je pak zarážející, že Hospodářské noviny nemapují dotace jiných zemědělců.

Redaktoři také uvádějí daň z příjmů právnických osob ve výši 739 milionů Kč, což je ovšem pouze peněžní tok v roce 2017. To redaktoři zapomněli zmínit. Celkově pouze o část plateb směrem do státního rozpočtu Je k tomu potřeba přičíst také odvody na sociálním a zdravotním pojištění. V souhrnu tak koncern AGROFERT odvedl v roce 2017 jen v České republice téměř 3,7 miliardy Kč do státního rozpočtu. V součtu s ostatními zeměmi, kde koncern působí, částka dosahuje výše téměř 5,4 miliard Kč. Redaktoři Hospodářských novin tedy publikují jen částečná data, která se jim hodí k celkově negativnímu vyznění článku.

Co se týká investičních pobídek, tak platí shodná situace jako u dotací: koncern AGROFERT je velký, sdružuje velké množství firem a ty také masivně investují. Že se ucházejí o pobídky jako jejich konkurence? Samozřejmě, že ano. Kdyby to nedělaly, tak by řídící pracovníci nevykonávali svoji práci s péčí řádného hospodáře. A nad to: pokud chce někdo využít pobídku či slevu na dani, musí si nejprve na investice sám vydělat, ty peníze investovat a pak možná něco dostane. Zkratka Hospodářských novin je proto zavádějící a v podstatě i smutná, když sami redaktoři, z nichž někteří dokonce přímo v AGROFERTu pracovali, moc dobře vědí, jak to s investicemi a pobídkami je. Ale smysl článku je házet špínu, takže se tato skutečnost pro jistotu zamlčí.

Překvapuje nás, že Hospodářské noviny, které vždy byly pravicovým deníkem zaměřeným na byznys a jeho podporu, vydávají zkreslující články neustále špinící úspěch koncernu AGROFERT. Tam, kde by u jiných firem redakce nadšeně tleskala, je v případě AGROFERTu vždy snaha o negativní vyznění informací, jejich všemožné kroucení a uvádění čtenáře v záměrný omyl. Je na pováženou, že redaktoři Hospodářských novin z vydavatelství Economia přistupují na tuto rétoriku. Nemůžeme se proto zbavit přesvědčení, že jejich práce má jasný politický přesah. 

Koncern AGROFERT je velký, je úspěšný a dělá svoji práci dobře. AGROFERT je pod neustálou kontrolou institucí veřejné správy, finančních úřadů, hygienických stanic a mnoha dalších subjektů. Krom jiného i pod dohledem občanů a médií. Nebude se ale omlouvat za to, že dosahuje úspěchu, který se v České republice (a v redakci Hospodářských novin) evidentně neodpouští.