Josef Mráz pro Právo: Chystáme k auditu své stanovisko

2. 8. 2019

Přinášíme přepis rozhovoru místopředsedy představenstva a výkonného ředitele Agrofertu, pana Josefa Mráze, pro deník Právo. Rozhovor vyšel 2. srpna 2019.

Dotace pro Agrofert se na různých úrovních probírají již měsíce. Vypadá to, že holdingové firmy nedělaly nic jiného, než jen hledaly způsoby, jak se dostat k penězům z dotací.
Představa, že Agrofert žije z dotací, je uměle vyvolaná a nesmyslná. Čerpáme je jako stovky jiných firem. Získat finanční podporu znamená masivně investovat - do výrobních zařízení, do zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců, do nových technologií, ekologizace provozů nebo třeba do nových stájí pro hospodářská zvířata. Jsou za námi stovky úspěšných projektů, které z většiny financujeme sami. Pokud to lze, tak se ucházíme i o dotační podporu. Nevidím důvod, proč bychom to stejně jako ostatní firmy nemohli dělat. To bychom se nechovali jako řádný hospodář. Pokud někdo vyvolává dojem, že Agrofert čerpá dotace neoprávněně, tak manipuluje veřejností a jde proti platným zákonům. My rozhodně nic špatného neděláme a jsem si jistý, že se to brzy prokáže.
Nemělo by to být hned? Vždyť důkazy musíte mít po ruce.
Šířit o někom lži a pomluvy je jednoduché, vysvětlit obtížné téma ale někdy trvá. Agrofert je dnes pod největším dohledem orgánů veřejné správy, orgánů EU i samotné veřejnosti. Přitom neexistuje snad žádná jiná firma, kterou by se EU takto detailně zabývala, a dokonce o ní vytvářela audity. Agrofert považuje audit EK za otevřeně diskriminující, protože se zaměřil na zkoumání a kontrolu dotací pouze a jen pro společnosti z koncernu Agrofert. Přitom nás se nikdo na nic neptal, nikdo u nás nebyl. Navíc vše se odehrává v rovině EU versus Česká republika. Závěry jsou podivné, kombinují české a evropské právo. Kdyby se nás auditoři na dané skutečnosti aspoň zeptali, nikdy by k takovým závěrům nemohli dojít.
Proč si to myslíte?
Auditoři zcela nesprávně hodnotili období před účinností novely zákona o střetu zájmů, takzvaný lex Babiš. A také období, kdy Andrej Babiš nebyl v žádné exekutivní funkci. Závěry auditorů týkající se těchto období jsou absurdní. A takových věcí tam je více. Celá řada nepřesností, polopravd a v mnoha případech dokonce zcela nepravdivých skutkových tvrzení a nesprávných právních hodnocení.
Takže informace v auditní zprávě nejsou pravdivé?
Jde o předběžný, a především do médií záměrně uniklý audit Evropské komise. Vše, co jsme v auditu viděli ve vztahu k Agrofertu, dokážeme uvést na pravou míru a doložit, že jsme postupovali a postupujeme dle zákona.
Co se bude dít v blízké době?
V nejbližších dnech zašleme českým úřadům naše komplexní stanovisko, kde poukážeme na chyby a omyly auditorů. Jsme stále připraveni poskytnout úřadům nezbytnou součinnost. Pokud k ní budeme vyzváni. Děláme to proto, že je již neudržitelné pouze přihlížet veřejnému poškozování naší dobré pověsti bez naší reakce.
V minulých měsících proběhly demonstrace proti premiérovi Andreji Babišovi. Pořadatelé ve svých letácích zmínili několikrát i Agrofert. Viděl jste je?
Ano.
Co tomu říkáte?
Dalo by se to zhodnotit jedním slovem: manipulace. V letácích se třeba píše o řepce, že celou polovinu produkce zpracovávají společnosti premiéra. Předně, společnosti Agrofertu premiérovi v souladu s legislativou nepatří již od roku 2017. Vedle toho ani neplatí, že naše firmy zpracují polovinu produkce řepky. Jde o výmysl, autoři textu evidentně o zpracování řepky nic neví (v ČR zpracovávají řepku také zahraniční společnosti jako Glencore nebo ADM - pozn. redakce).
Zmíněna je i podpora toustové linky Penam, která sice proběhla dle práva a podmínek programu, ale koho to přeci zajímá? Vyloučení společností Agrofertu z dotačních programů a veřejných zakázek by reálně znamenalo vlamování se do právního systému. Stejně jako požadavek na to, aby Agrofert prodal společnost Mafra. Při vší úctě k demonstrantům – proč? My jsme soukromá firma, koupili jsme si soukromé noviny. Pokud někdo noviny skupiny Mafra číst nechce, ať to nedělá. Média jsme si pořídili kvůli generování zisku. Pokud nám někdo vyčítá, že se snažíme o ziskovost našeho byznysu, tak tím zároveň popírá základní premisu svobodného podnikání.
To základní se ale přeci odvíjí od stanoviska právního odboru Evropské komise. Ten řekl, že i když premiér Babiš vyhověl českému zákonu a své firmy s Agrofertem vložil do svěřenských fondů, pořád to není podle evropského práva dost. Proto podezření na střet zájmů a zkoumání, jak Agrofert čerpal a čerpá.
Takové stanovisko právního odboru EK neznám, nicméně akcie Agrofertu byly do svěřenských fondů vloženy právě proto, aby bylo nade vší pochybnost vyloučeno, že by bývalý akcionář vůbec měl možnost do chodu Agrofertu nějak zasahovat. Řeknu to jednoznačně: pan Babiš do chodu Agrofertu zasahovat nemůže, nezasahuje, neovládá ho a právě díky svěřenským fondům to ani není možné. Tím se vyhovělo legislativě české i evropské. Pokud teď někdo říká opak, tak je mi to s podivem, protože fakta jsou zkrátka daná. Bylo by také vhodné rozlišovat časovou souslednost. Dovedete si představit, že na základě nařízení z roku 2018 třeba Vás někdo prověřuje, ovšem za období 2012 až 2017, tj. před samotnou existencí toho nařízení? Asi těžko.
Nepřipouštíte si myšlenku, že lidem prostě vadí, kolik dotací Agrofert pobírá?
Jenže podpora neslouží Agrofertu, nýbrž více než 200 společnostem, které jen v Česku zaměstnávají 23 tisíc lidí. Nedávno vyšel v tisku přehled největších příjemců dotací v Česku za roky 2014 až 2020. Jsou tam další velké firmy. Celkem šlo o 6 miliard na 70 projektů. Zajímavé je, že o tomhle pořadatelé demonstrací mlčí. Proč? Podporu totiž čerpají firmy podle toho, zda mohou a zda dokáží projekt zafinancovat. To je celé.
Vyčítat všem firmám Agrofertu, že za posledních 10 let ze svého proinvestovaly 100 miliard a na investičních dotacích obdržely „jen“ tři miliardy je minimálně nefér, protože zisk reinvestujeme tady v Česku, zaměstnáváme tu lidi a platíme daně.
Mimochodem na odvodech pojistného a na daních platíme státu mnohonásobně víc, než dostáváme na dotacích. Nic neodtéká do zahraničí. Jsme česká firma a naše zisky jsou daněny v ČR. Jsme úspěšní a za to se rozhodně nikomu omlouvat nebudeme.