Jak vzniká osivo pro kukuřice Oseva Hybrids?

14. 10. 2021

Stejně jako v předchozích letech, tak i letos proběhla na polích jižní Moravy kastrace kukuřic společnosti OSEVA, a.s. Kukuřice představuje významnou součást nabízeného sortimentu, souhrnně prezentovaného pod označením „OSEVA Hybrids“. Díky dlouholetému šlechtitelskému programu tyto hybridy splňují ty nejpřísnější nároky pěstitelů pro všechny způsoby jejich využití, a to především na základě dlouho dosahovaných výsledků na úrovni silážních a zrnových parametrů.

Celková letošní výroba osiva kukuřice OSEVA HYBRIDS se nachází na ploše cca 700 ha. Naši množitelé z tohoto množství zajištují výrobu na zhruba 530 ha. OSEVA, a.s. si sama zajištuje výrobu na ploše cca 170 ha. Tuto plochu je potřeba v určitém krátkém časovém období vykastrovat.

Oseva - kukučice

Proč a jak probíhá kastrace kukuřice?

Důvodem je dosažení tzv. hybridizačního efektu u první filiální generace. Kastrace se provádí ručně, a to tak, že se z mateřských rostlin odstraní laty ještě před jejich vykvetením, aby nedošlo k opylení  samosprášením. Většina hybridů se seje v poměru 4:2, tzn. 4 řádky mateřských rostlin a 2 řádky otcovských rostlin. K opylení vykastrovaných mateřských rostlin tedy dochází pylem z otcovských řádků rostlin.

Je velice důležité vykastrovat opravdu všechny mateřské rostliny, protože pokud by v porostu zůstalo i jen malé množství lat mateřských rostlin, mohlo by dojít k samosprášení a tím pádem ke znehodnocení konkrétního hybridu. Z tohoto důvodu se všechno dělá velice pečlivě, ručně a následně ještě vše několikrát kontrolují nejen naši zaměstnanci, ale i pověřené osoby ÚKZÚZ.

Před samotnou sklizní se všechny otcovské rostliny vyřežou a k finální sklizni jsou nakonec určené pouze celé klásky z mateřských rostlin.

A kdo všechno se na naší kastraci podílí? 

Vzhledem k tomu, že se jedná o tak velkou plochu, kterou je potřeba vykastrovat kvůli počasí a kvetení v omezeném čase zhruba v řádu několika dnů, tak na našich polích kromě již osvědčených brigádníků z Moravy a Slovenska můžete potkat také naše obchodní zástupce, zaměstnance z ekonomického úseku, marketingu, lidi z provozu, ale také třeba naše vedení.

DALŠÍ ZPRÁVY