Inhibitory dusíku - vyšší účinnost, větší bezpečnost

13. 8. 2021

Ekologická stránka používání dusíkatých hnojiv je velkým evropským tématem, o kterém se nejen hovoří, ale je postupně implementováno do legislativy. Stále výrazněji se stává reálným nákladem, který se promítá v ekonomice pěstování. Přesto prvotně vynaložené vícenáklady se mohou, minimálně v oblasti výživy a hnojení rostlin, pozitivně odrazit a přispět k efektivitě pěstování.

Aktuální metodiky správného hospodaření s živinami jsou proto zaměřeny především na eliminaci dopadů na životní prostředí. Je dokázáno, že takto vedené porosty mají dokonce lepší živinovou bilanci (méně zatěžují životní prostředí, více poutají CO2 ) než nehnojené plochy. Koncern AGROFERT má v této oblasti dlouhodobé a bohaté zkušenosti. Prvním inhibitorem na českém trhu byl PIADIN® z dceřiné společnosti SKW Piesteritz. Na tyto zkušenosti v nedávné době navázal VUCHT a do výrobkového portfolia přináší osvědčený inhibitor ureázy SLOWUREA®

Dusíkatá hnojiva

PIADIN® neo

PIADIN patří k průkopníkům stabilizace hnojiv na českém trhu. Během 15letého období prošel různě zaměřeným testováním v odborných institucích, kde prokázal své deklarované vlastnosti a široké uplatnění, které potvrdil i v zemědělské praxi. Tento osvědčený inhibitor nitrifikace nyní přichází v inovované formulaci, která zachovává jeho agronomické vlastnosti a posiluje environmentální přínosy. PIADIN® neo snižuje vyplavování nitrátů až o 50 % zejména z oblasti mimo dosah kořenového systému a snižuje emise oxidu dusného až o 75 %. Oxid dusný je skleníkový plyn a je přibližně 300x škodlivější než oxid uhličitý. Použití inhibitorů nitrifikace brání rychlé přeměně amonného dusíku na nitrátový. Spolehlivý účinek PIADINU® neo je zajišťován kombinací kapalných účinných látek, které omezují aktivitu bakterií působících v první části nitrifikačního procesu. Tyto látky bakterie neničí, pouze dočasně blokují jejich činnost, a ty po ukončení účinku inhibitorů opět obnovují svou funkci. Působení probíhá v závislosti na půdní teplotě, vlhkosti a obsahu organických látek po dobu 4 až 10 týdnů. Dalším přínosem inhibitorů nitrifikace může být zlepšení mobilizace a adsorpce fosfátů v rizosféře rostlin a snížení úniků metanu. Možnost sloučení jednotlivých dávek hnojení přináší i další úspory (šetří PHM, pojezd po půdě, čas). Pozitivním bonusem je i nižší obsah Nmin po sklizni.

PIADIN neo na slámu

SLOWUREA®

SLOWUREA® je moderní představitel dobře známého a celosvětově používaného inhibitoru ureázy NBPT (N-(n-butyl) triamidu kyseliny thiofosforečné), který zvyšuje účinnost hnojení močovinovým dusíkem. SLOWUREA® inhibuje enzym ureázy, čímž zpomaluje rozklad amidického dusíku v půdě. Významně tak snižuje emise amoniaku do ovzduší a přispívá k lepšímu využití dodaného dusíku rostlinami. Podle vědeckých studií inhibitory ureázy snižují emise amoniaku až o 70 %. Nejčastěji se inhibitory ureázy používají v kombinaci s kapalnými hnojivy typu DAM, SAM apod. nebo je lze využít ke stabilizaci prilované či granulované močoviny.

Více podrobností a bližších informací najdete na webu mojehnojiva.cz