INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

20. 7. 2020

Pro případ sporu mezi spotřebitelem jako kupujícím a společností Výkrm Tagrea, s.r.o. jako prodávajícím informuje tímto prodávající spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů podle § 14 zákona č. 634/1992 Sb.

Pro daný obchodní případ je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce.

Internetová adresa tohoto subjektu je www.coi.cz