Farmtec modernizuje

5. 2. 2020

Společnost Farmtec zmodernizovala pracoviště pro své zaměstnance. Nově zkolaudovaná budova nyní slouží jako administrativní a technické zázemí pro oddělení servisu v Jistebnici. 

Nové prostory poskytla nevyužívaná budova bývalé bramborárny a třídírny. Díky své poloze, v blízkosti sídla firmy a jejich skladů, zajistila perfektní prostory pro rozšíření firmy.

Zaměstnanci nyní mají jedno společné pracoviště, díky tomu mohou efektivněji zajišťovat vysokou úroveň servisních služeb a zvládat velké množství dílčích činností při servisu technologií v živočišné výrobě. Nákupem a modernizací nových přilehlých objektů a úpravou těch stávajících se významně zefektivnil tok zboží ve firmě. Velkou změnou bylo při modernizaci zavedení systému evidence a uložení skladových položek s využitím čárových kódů a tzv. řízeného skladu. 

DALŠÍ ZPRÁVY

Farmtec - nová budova Jistebnice