Ethanol Energy nevidí důvod pro tzv. pozastavení dotace SFŽP

18. 7. 2019

Společnost Ethanol Energy a.s. je překvapena informacemi v některých tuzemských médiích o tzv. pozastavení vyplacení zbývající části dotace ve výši 1 mil. Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP nebo Fond). O žádném pozastavení nebyla společnost Fondem jakkoli informována. Podstatnou část, celkem 9 z 10 mil. Kč, společnost Ethanol Energy již řádně obdržela. Aktuálně je zmíněný projekt ve fázi tzv. Závěrečného vypořádání akce (ZVA), pro které je vytyčena lhůta 6 měsíců a po jejím uplynutí a řádném splnění všech podmínek může být doplacena. Jednou z těchto podmínek je vlastní kontrola projektu na místě, která proběhla úspěšně dne 16. 7. 2019, na což byl společnosti vystaven protokol s hodnocením bez závad. Z této kontrolní doby uplynuly teprve 3 měsíce, a proto se viditelně nemůže jednat o rozhodnutí o pozastavení výplaty, ale pouze o řádné prověřování splnění všech požadovaných podmínek v dané lhůtě, logicky včetně právního posouzení. Toto naopak pozitivně kvitujeme, jelikož jsme si jisti, že jsme řádně splnili všechny požadavky včetně toho, že se v údajném střetu zájmů nenacházíme.

Ing. Robert Spišák, Ph.D., místopředseda představenstva Ethanol Energy a.s.

Ing. Martin Kubů, Ph.D., generální ředitel a člen představenstva Ethanol Energy a.s.