Dopis zaměstnancům: aktuální dění v médiích

7. 6. 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

chceme touto cestou reagovat na situaci a zejména mediální výstupy posledních dní. Koncern AGROFERT se stal nástrojem politického boje. A to takového, který už nezná žádné hranice. S nejvyšší mírou překvapení sledujeme zejména dění ve veřejnoprávních médiích, tedy v České televizi a Českém rozhlasu, která už zcela otevřeně abstrahují od vyváženosti a dávají naplno průchod politickým názorům svých redaktorů bez ohledu na fakta či na to, že mají plnit roli veřejné služby.

Předně Vás tímto chceme ujistit, že situace je pro nás sice komplikovaná, ale protože jsme si jisti správností našeho postupu v oblastech, v nichž podnikáme, tak Vás ujišťujeme, že nepodlehneme panice a nenecháme se médii zastrašit. Věříme, že ani Vy ne.

Ve všech případech a za všech okolností jsme naše projekty zpracovávali v souladu s příručkami a pokyny poskytovatelů podpory. Rozhodně odmítáme různé výzvy a doporučení, abychom nesli odpovědnost za to, jak poskytovatelé podporu přidělují.

Česká republika v současnosti čelí zcela bezprecedentní „mediální masáži“, která má za cíl poškodit skupinu AGROFERT jakoukoliv cestou a za jakoukoliv cenu. Záměr je jasný – nejde o naše společnosti, jde o politiku. Fakt, že se společnosti a zaměstnanci koncernu AGROFERT v České republice významně podílejí na její dobré ekonomické situaci, je zcela opomíjen. Je tomu tak v médiích i u řady občanů, nikoliv však v případě vedení koncernu. My víme, jak tvrdě každý den pracujete a že je zejména Vaší zásluhou, že jsme úspěšnou a silnou firmou.

Ujišťujeme Vás, že se nenecháme zastrašit ani politiky, ani médii, ani skandujícími davy. Šíření výmyslů a manipulativních informací nemá s demokratickým zřízením nic společného.

V důsledku těchto událostí se práce nás všech stává složitou, proto, budete-li potřebovat některé záležitosti v oblasti podepisování a podávání žádostí o dotace konzultovat, neváhejte a obracejte se na právní službu koncernu AGROFERT nebo vedoucího manažera pro oblast dotací.

Pro Vaši informaci přikládáme také stížnost AGROFERT, a.s., adresovanou Radě pro rozhlasové a televizní vysílání a Radě České televize.