Dopis generálnímu řediteli Českého rozhlasu René Zavoralovi

15. 2. 2018

Vážený pan
Mgr. René Zavoral
generální ředitel
Český rozhlas
Vinohradská 12
120 00 Praha 2

                                                                                                                                                             Praha, 6. února 2018

Věc: Předžalobní výzva k omluvě

Vážený pane generální řediteli,

v návaznosti na Váš dopis z dne 1. února 2018, č. j. O18CRO0033183, Vám zasíláme reakci k bodu č. 4., a to návrh omluvy Českého rozhlasu směrem ke společnosti AGROFERT, a. s., za odvysílání nepravdivých informací o společnosti AGROFERT, a. s., v příspěvcích redaktora pana Janka Kroupy o hospodaření na pozemcích bez známého vlastníka.

Úvodem musíme konstatovat, že naprosto odmítáme výroky, které se v uplynulých dnech objevily ve veřejném prostoru a kterými jsme značně rozčarováni, totiž že naše společnost údajně vyvíjí nátlak na médium veřejné služby, že údajně zasahujeme do nezávislé investigativní žurnalistiky, nebo že ohrožujeme svobodu slova. Na něco takového bychom si nedovolili ani pomyslet, natož to činit. Lidé, kteří se uchylují k obdobným tvrzením, podle našeho názoru již v dané kauze nejsou schopni vnímat racionální a věcné argumenty a – jakkoli situaci nechceme zlehčovat – za uvedená tvrzení se jen schovávají. Z celé kauzy se bohužel stalo politikum.

Jakkoli ctíme svobodu slova, bohužel se tato v pojetí v části soudobé české žurnalistiky začala proměňovat v anarchii slova, proti které, obáváme se, není obrany. Nedovolili bychom si cokoli namítat proti existenci a principům nezávislé investigativní žurnalistiky v médiích veřejné služby. Bohužel však tato nezávislá investigativní žurnalistika měla v případě odvysílaných reportáží pana Janka Kroupy o hospodaření na pozemcích bez známého vlastníka jednu podstatnou vadu – jednoduše nebyla v mnoha ohledech pravdivá. Nelze se bohužel ubránit dojmu, že pracovní výstupy některých redaktorů Českého rozhlasu byly v tomto případě předpojatě ovlivněny jejich občanskými a politickými postoji a názory, což – asi se shodneme – není ve veřejnoprávním rozhlase v pořádku.      

Pokud by informace ve vysílání Radiožurnálu byly prezentovány tak, dle našeho názoru seriózně a nezaujatě, že existují určité právní nejasnosti ohledně hospodaření na pozemcích bez známého vlastníka, což se mimo stovek dalších zemědělců dotýká i společnosti Agrofert, nikdy by naše stížnost k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání a k Radě Českého rozhlasu nevznikla. Nikdy bychom se nedostali do této, domníváme se, pro obě strany nekomfortní situace, která nám, vězte, žádnou zvláštní radost nečiní. Místo toho však opakovaně zazněl ve vysílání Radiožurnálu předpojatý prvoplánový atak na naši firmu. Téma se pak následně poplašně šířilo českými médii bez jakéhokoli ověřování podstatných skutečností.

Jen pro představu – zkuste si do uvedených reportáží namísto jména společnosti AGROFERT dosadit jméno jakékoli jiné komerční firmy. Jistě by se i ona bránila, stejně jako jsme nuceni bránit se my.

Pro vyloučení jakýchkoli nejasností opakujeme, že na uvedených reportážích vnímáme jako poškozující především dva momenty:

  1. Bez jakýchkoli důkazů jsme na základě domněnek byli veřejně před statisíci posluchači obviněni z trestné činnosti.
  2. Uvedená problematika byla v prvních odvysílaných příspěvcích prezentována tak, jako by šlo o záležitost dotýkající se jen a pouze koncernu Agrofert.

Podle všech nám dostupných právních analýz a názorů se uvedená praxe hospodaření na pozemcích bez známého vlastníka dotýká bez přehánění stovek, možná tisícovek zemědělců v České republice. Bylo naprosto účelové vztahovat zmiňovanou kauzu pouze na společnost AGROFERT a její dceřiné firmy. O jakékoli trestné činnosti nemůže být řeč, protože zákon ukládá povinnost se o zemědělské pozemky starat. Rovněž přiznané dotace se podle platné legislativy vztahují na obdělávaný pozemek, nikoli na jeho vlastnictví.

Připomínáme, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na základě naší stížnosti dne 23. ledna 2018 konstatovala:

„Rada (…) žádá Český rozhlas (…) o podání vysvětlení, z jakého důvodu v sérii zpravodajských příspěvků odvysílaných dne 28. listopadu 2017 a dále též v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu, odvysílaném dne 28. listopadu 2017, které se zabývaly obhospodařováním pozemků s neznámým majitelem, došlo k nedostatečně objektivní prezentaci problematiky pobírání dotací na hospodaření na pozemcích bez právního důvodu, kdy vyjádření k této problematice získaná od nezávislých odborníků nebyla ověřena v souvislosti s platnou právní úpravou, dále že k vyjádření odborníků nebyla získána přímá reakce od společnosti AGROFERT, a. s.   

Dále připomínáme, že Rada Českého rozhlasu na základě naší stížnosti dne 31. ledna 2018 konstatovala:

„Rada (…) vyzývá vedení ČRo, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech zajistilo dodržování zásad objektivity a vyváženosti dle platných zákonných norem a Kodexu ČRo. V tomto případě (pozn.: reportáží pana Kroupy) tomu tak zcela nebylo.“

Na základě výše uvedených závěrů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Rady Českého rozhlasu a na základě vzniklé škody na dobrém jménu naší společnosti AGROFERT, a. s., Vás vyzýváme, abyste do pěti pracovních dnů od obdržení této výzvy odvysílali na stanici Český rozhlas 1 – Radiožurnál v libovolný pracovní den v relaci Hlavní zprávy v 7,00 hodin ráno čtenou omluvu následujícího znění:

„Dne 28. listopadu 2017 jsme ve vysílání Radiožurnálu omylem a nepravdivě uvedli, že společnost Agrofert neoprávněně hospodaří na pozemcích bez známého vlastníka. Současně jsme omylem a nepravdivě uvedli, že čerpání dotací na hospodaření na pozemcích bez známého vlastníka může být trestným činem. Za uvedené výroky a způsobenou škodu se společnosti AGROFERT omlouváme.“

Koncern AGROFERT dbá o svoji dobrou pověst stejně jako Český rozhlas, který mimochodem pouhý týden před uveřejněním reportáží pana Janka Kroupy sám v jiné kauze, dle veřejných zdrojů, žádal zveřejnění omluvy po serveru Forum24. Domníváme se, že schopnost omluvy je základním prvkem slušné společnosti, o to více v případě veřejnoprávní instituce. Věříme, že se omluvy ze strany Českého rozhlasu ve výše uvedeném znění a rozsahu dočkáme. Věříme současně, že se vyhneme případnému soudnímu sporu, i když jste nás k němu, vážený pane generální řediteli, na setkání se svými zaměstnanci dne 5. února 2018 veřejně vyzval. Věříme současně, že stále ještě žijeme v právním státě, kde o případné vině rozhoduje nezávislý soud, a nikoli redaktoři Českého rozhlasu.

 

S pozdravem

Ing. Josef Mráz
místopředseda představenstva

JUDr. Alexej Bílek, CSc.
člen představenstva

 

Na vědomí

Rada Českého rozhlasu
Vinohradská 12
120 00 Praha 2