DEZA spustila provoz nové čistírny odpadních vod

8. 6. 2020

Rekonstrukce se dočkala stará čistírna odpadních vod z roku 1960. Původní čistírna byla stále funkční, technologicky ale zastaralá. Rekonstrukce byla zahájena již v roce 2018 projektovou přípravou, analýzou vlivu na životní prostředí. Poté následovaly stavební práce.

Rekonstrukce čistírny odpadních vod je největší investice v historii provozu vodního hospodářství, celková investice do rekonstrukce činí téměr půl miliardy korun. Díky využití nových technologií se výrazně sníží vliv provozu na životní prostředí. DEZA si je vědoma možného vlivu chemických výrob na životní prostředí. Nemalé částky jsou proto směrovány do ekologizace výrob. Za posledních 25 let Deza investovala do ekologie více než tři miliardy korun. Cílem těchto investic je minimalizovat veškeré emise škodlivin vznikající při skladování surovin a výrobků i při samotné výrobě.

DALŠÍ ZPRÁVY 

 

Fotogalerie