ČT neposkytla o dotacích a podnikání Agrofertu vyvážené informace

4. 10. 2019

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) upozornila Českou televizi na porušení zákona ve vyjádření analytika o podnikání společnosti Agrofert. V reportáži chybělo vyjádření Agrofertu, čímž televize veřejné služby porušila zásadu objektivity a vyváženosti ve zpravodajství a publicistice.

Agrofert rozhodnutí RRTV velmi kvituje a také apeluje na Českou televizi a další média, aby divákům poskytovala vyvážené informace. Není to bohužel první případ, kdy ve sdělení chybí pohled druhé strany, konktrétně velice často Agrofertu, což značně poškozuje dobré jméno společnosti. RRTV dala podle zákona České televizi týden na nápravu. Vzhledem k tomu, že pořad byl odvysílaný před čtyřmi měsíci, může náprava po tak dlouhé době jen těžko napravit už napáchané škody na veřejném mínění.

Mýtus: V reportáži „168 hodin“, která rozebírá návrh auditní zprávy Evropské komise zaznělo tvrzení publicisty Davida Klimeše, tehdy redaktora týdeníku Ekonom vydavatelství Economia. „Z poslední výroční zprávy Agrofertu víme, že na jedné straně dotace se podílejí až 40 % na konsolidovaném zisku, to je poměrně velký balík, a na druhou stranu také víme, že holding má 35 miliard úvěrů. Banky napůjčovaly té firmě, protože si myslely, že bude dělat dobrý byznys. A ve chvíli, kdy z toho dotace najednou dáme pryč, ten byznys prostě nefunguje, nebo funguje mnohem hůře. A já věřím, že banky, které úvěrují, se brzy začnou ptát, jestli ten byznys je udržitelný.“

Zdroj: Newton Media, stylisticky upraveno

 „Z (jeho) tvrzení vyplývá, že podnikání společnosti Agrofert je bez dotací těžko udržitelné, a divákovi tak poskytl pouze jednostranný pohled na probírané téma,“ kritizuje sama RRTV, která dohlíží na vysílání televizí a rádií.

Fakta: Dotace Agrofertu tvoří jen malý zlomek příjmů, podnikání Agrofertu tedy není závislé na dotacích. Agrofert živí především jeho chemické továrny, které fungují zcela mimo dotace

Dotace jsou dvojího druhu – nárokové a investiční.

Nárokové dotace má Agrofert úplně stejné jako všichni ostatní zemědělci – na hektar obdělávané půdy, na chované zvíře a tak dále, bez nich by české zemědělství dávno neexistovalo. Těchto dotací se audity EU netýkaly, což všichni vědí.

Pak jsou dotace investiční, třeba na nové technologie. Tyto dotace ale vždy činí jen část investice a jsou až po ní uhrazením pouze části nákladů. Agrofert za posledních 10 let investoval ze svého cca 100 miliard a dotace z toho byly jen 3 %.

 

 Kromě toho Agrofert platí státu mnohem víc na daních a na pojištění, než získává z dotací.