Chytré technologie a robotizace jsou dnes nezbytnými pomocníky chovatelů

13. 2. 2023

Uplatnění chytrých technologií v chovu skotu je specifické svým individuálním přístupem ke konkrétním jedincům, každé zvíře tedy dostává péči pro sebe přímo na míru. Tím se liší od postupů precizního zemědělství využívaných v rostlinné výrobě, kde jsou takové technologie již ve větší míře rutinně používané.

Vývoj moderních technologií a digitalizace dramaticky rozšiřují rozsah a druhy informací o jednotlivých zvířatech pomocí specializovaných zařízení. Efektivní řízení stáda je ale založeno na kompletním vyhodnocení dostupných informací a jejich vzájemných souvislostech ze všech zařízení, mezi které patří dojírny a dojicí roboty, akcelerometry, pedometry, termokamery, automatické váhy, on-cow a off-cow senzory atd.

Program pro evidenci údajů i řízení stáda

Dnes je již samozřejmostí, že chovatelé dojnic využívají počítačové programy dodávané s dojírnou nebo dojicími roboty, které slouží nejen k obsluze dojírny, ale také ke shromažďování a vyhodnocování údajů o nádojích, kvalitě mléka apod. Některé programy, kromě ovládání a vyhodnocení dat z připojených zařízení stejné značky, zahrnují i moduly k analýze dalších dat ručně pořizovaných nebo získávaných z jiných zdrojů (údaje o reprodukci, zdravotním stavu, léčení apod.).

Mezi průkopníky patří v tomto směru program FARMSOFT Management, který vyvinula společností Farmtec a.s. U chovatelů se jedná o velmi oblíbený program už řadu let. Umožňuje integraci a využití dat z různých zdrojů i automatické zasílání údajů do centrálních databází. Jeho nespornou výhodnou je tuzemská provenience, protože většina zahraničních, resp. mimoevropských firem, pro které je ČR malým a nepříliš zajímavým trhem, takové národně specifické ambice nemá.

Vitalimetry pohlídají říji i zdravotní stav zvířat

Ve velkých stádech se stále více rozšiřuje uplatnění dalších technologických zařízení, která poskytují údaje o chování zvířat (pohybová aktivita, doba žraní a přežvykování, nástup porodu, míra kulhání). Jedná se o tzv. vitalimetry, které monitorují a pomocí programu následně vyhodnocují údaje o chování, to je pohybová aktivita, doba příjmu krmiva a doba přežvykování, každého jedince ve stádě. Po zpracování dat program stanoví optimální dobu inseminace s vymezením možného časového období pro její provedení. Vitalimetr vyvinutý společností Farmtec a.s. se jako poslední inovovaný typ prodává pod obchodním označením FA22.

Z výzkumu i praktického sledování v chovech jednoznačně vyplývá, že pravidelné sledování změn doby žraní a přežvykování krav může také významně pomoci identifikovat nástup onemocnění a včasným zahájením léčby tak předejít větším ztrátám produkce i zvýšeným nákladům. Pokud navíc tento celý systém zapojíme do online prostředí, získáme vždy aktuální data dostupná například i v mobilním telefonu ve vaší kapse. Chovatelé s FA22 používají pro přístup do uživatelské aplikace telefon, tablet nebo počítač kdekoliv s dostupným internetovým připojením.

FARMTEC - Vitalimetr

Robotizace při dojení

Každé usnadnění náročné fyzické práce je pro chovatele hospodářských zvířat, zejména dojiče, vítaným pomocníkem. Pro takové profese je stále obtížnější sehnat pracovníky s potřebnou spolehlivostí a houževnatostí. Dojírny FARMTEC využívají prvky automatizace některých procesů, jako například systém Airwash gold plus, který provede automatickou a dostatečně účinnou dezinfekci struků před sejmutím dojicí soupravy z vemene. Po stažení dojicího stroje dojde k dezinfekci a propláchnutí pryžové návlečky strukového násadce včetně sběrače mléka. Zařízení zkracuje dobu dojení, usnadňuje práci a eliminuje případné chyby obsluhy při každodenní rutinní činnosti. Tato automatizace má okamžitý vliv na zlepšení zdravotního stavu vemene a snížení nákladů na léčení mastitid a ztrát mléka.

Robotické dojení jako takové již nějakou dobu vídáme zejména u menších stád na rodinných farmách. Jeho nasazení zde má své opodstatnění a pomáhá farmářům využít ušetřený čas jinými činnostmi. Akciová společnost Farmtec vsadila v oblasti robotiky dojení na spolupráci s firmou GEA, která patří mezi světovou špičku v tomto oboru. Máme za sebou první instalace jednotlivých robotických stání a připravujeme další.

Vedle těchto menších realizací s instalací dojicích robotů přímo ve stáji byly v létě do provozu uvedené dvě plně robotické kruhové dojírny GEA DairyProQ. První uskutečněnou akcí je novostavba stáje pro 500 dojnic a kruhové robotizované dojírny s 28 stáními na farmě Nepolisy společnost ZEM a.s. Nová stáj pro dojnice je výjimečná tím, že je vybavena tzv. hybridní ventilací, která spolu se zateplenou střechou pomáhá i v nejteplejších dnech roku udržet klima uvnitř stáje na komfortní úrovni a zajišťuje efektivní ochlazení zvířat zvýšenou výměnou vzduchu a příčným prouděním vzduchu ve stáji.

Druhá instalace je v podniku DZV NOVA, a. s., kde na farmě Petrovice vyrostly dvě nové produkční stáje pro téměř 1000 krav spolu s robotickou kruhovou dojírnou s úctyhodnými 40 dojicími místy. Významným pomocníkem jsou i v těchto stájích vitalimetry FA22 u 1150 zvířat propojené se zootechnickým programem FARMSOFT Management. Automatické ovládání bočních svinovacích plachet typu Komfort, ventilátory, LED osvětlení i sledování spotřeby el. energie a vody zajištuje samostatně v každé stáji systém A-TECH.

Oba investiční projekty jsou součástí schválené modernizace zemědělských podniků, kde jsou ve stájích designovaných podle požadavků na pohodlí krav i zásady welfare uplatněné prvky automatizace a robotiky. Vzniklo tak zajímavé řešení farem, které jsou technologicky na nejvyšší světové úrovni.

Text: Martin Křivka, Mojmír Vacek, Farmtec a.s.

DALŠÍ ZPRÁVY

Fotogalerie