Celkové nekonsolidované tržby koncernu AGROFERT dosáhly v roce 2014 hodnoty 239 mld. Kč

30. 1. 2015

Na základě předběžných nekonsolidovaných a neauditovaných výsledků realizovaly společnosti koncernu AGROFERT za rok 2014 celkové nekonsolidované tržby ve výši 239 mld. Kč, tedy v přibližně stejném objemu jako v roce 2013. Konsolidační celek sestává z celkem 223 společností. Mezi nejvýznamnější rozšíření skupiny patřily v roce 2014 akvizice maďarského producenta slunečnicového oleje NT Kft. a české mediální společnosti Londa, a.s., provozující celoplošné rádio Impuls.

Předběžný nekonsolidovaný výsledek hospodaření před zdaněním očištěný o výnosy z přijatých dividend za rok 2014 byl dosažen na úrovni 6,8 mld. Kč, tedy o 1,1 mld. Kč vyšší než v předchozím roce. Nejvyšší zisk ve výši 2,9 mld. Kč vykázal v rámci koncernu německý výrobce hnojiv SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH, který oproti roku 2013 vylepšil své hospodaření o 1,3 mld. Kč. Zároveň došlo k meziročnímu snížení odpisů o 0,7 mld. Kč, a to v důsledku posouzení změny životnosti majetku a revize rezerv v rámci přechodu koncernu na mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS. Podíl státních zakázek na konsolidovaných tržbách očekáváme přibližně stejný jako v předchozím roce 2013, tedy kolem 1,1 % z celkových nekonsolidovaných tržeb koncernu.

Z pohledu výkonnosti jsou všechny segmenty koncernu ziskové, nejvýraznější zlepšení vykázal segment chemie. V roce 2014 byly vynaloženy investice v celkové výši 12,6 mld. Kč, z čehož zhruba 2,6 mld. Kč představovaly finanční investice. Celková výše čerpaných bankovních úvěrů k 31.12.2014 činila 25,6 mld. Kč, což odpovídá stavu roku 2013. Společnost disponuje krátkodobým finančním majetkem ve výši 5 mld. Kč. Ke konci roku 2014 činil fyzický počet zaměstnanců koncernu 33 985, tedy přibližně stejně jako v roce 2013.

 

Ve zkratce

33 985 
počet zaměstnanců

2,9 mld. Kč 
zisk nejvýkonnější firmy koncernu (SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH)

0,7 mld. Kč 
snížení odpisů oproti roku 2013

6,8 mld. Kč 
předběžný nekonsolidovaný výsledek hospodaření před zdaněním očištěný o výnosy z   přijatých dividend

239 mld. Kč 
předběžné nekonsolidované a neauditované tržby firem koncernu

1,1 % 
podíl tržeb z obchodu se státem na celkových nekonsolidovaných tržbách koncernu