Borealis obdržel závaznou nabídku od Agrofertu na odkup své divize zpracování dusíku

2. 6. 2022

Borealis, jeden z hlavních světových poskytovatelů pokročilých a cirkulárních řešení v oblasti polymerů a lídr evropského trhu v oblasti základních chemikálií, hnojiv a mechanické recyklace plastů, obdržel závaznou nabídku od společnosti AGROFERT, a. s. na odkup jeho divize zpracování dusíku, která zahrnuje výrobu hnojiv, melaminu a technických dusíkatých produktů. Nabídka oceňuje divizi na 810 milionů eur na úrovni hodnoty podniku (Enterprise Value).

Agrofert je skupina se sídlem v České republice, která podniká v řadě odvětví v zemích střední Evropy. Její aktivity sahají od chemie přes zemědělství po potravinářskou výrobu. Skupina dosáhla v roce 2021 konsolidovaného obratu ve výši 7,5 miliardy eur, zahrnuje více než 200 společností a zaměstnává přibližně 31 tisíc lidí. Agrofert je také jedním z hlavních evropských výrobců dusíkatých hnojiv, s výrobními závody v Německu, České republice a na Slovensku.

Začlenění výrobních závodů Borealisu v Rakousku, Německu a Francii a také připojení jeho rozsáhlé prodejní a distribuční sítě podél toku Dunaje výborně doplní stávající možnosti Agrofertu v poskytování služeb jeho zákazníkům napříč Evropou.

Borealis zahájí bezodkladně povinné informační a konzultační procedury se zástupci zaměstnanců. Dokončení transakce podléhá splnění některých odkládacích podmínek a získání regulatorních souhlasů. Vypořádání transakce se očekává v druhé polovině roku 2022.

Borealis se bude i nadále soustředit na své klíčové aktivity v oblasti poskytování inovativních a udržitelných řešení v oblasti polymerů a základních chemikálií a na transformaci směrem k cirkulární ekonomice.