Bohumír Rada jako dobrý sedlák? To těžko. V AGRO Jevišovice by mohli vyprávět

2. 6. 2017

Nedávno se objevila kniha dua Vlasatá – Patočka, která popisuje podnikání firem koncernu AGROFERT. Autoři ale už moc v knize nezmiňují, že se jedná o součást politického boje proti Andreji Babišovi. I proto se v knize můžete dočíst třeba to, že „celá řada postav není na vlastní přání jmenována.“ Proč? Inu, není snazší cesty než si něco vymyslet a pak napsat, že uvedený člověk nechce být jmenován. Jak přeci bezejmennému výrok dokázat, že? Díky tomu celá kniha stojí na prohlášeních typu „jedna paní povídala.“ Každý to zná z vlastní zkušenosti – třeba když ho pomlouvají sousedé. Redaktorka Vlasatá se s kolegou Patočkou extrémně rádi věnují jihomoravskému sedlákovi Bohumíru Radovi. Zřejmě jim uhranul natolik, že oslepli a doslova přišli o „selský rozum“, protože jinak není možné, aby nedokázali odlišit Radovy výmluvy a manipulace od reality podložené mj. úředními dokumenty, usneseními soudu atp.

Skládky kam se podíváš

Ve společnosti AGRO Jevišovice nad lživou manipulací s fakty ze strany redaktorů i Bohumíra Rady jen kroutí hlavou. S tím údajným „hodným sedlákem“ si užili své. Kromě jiného museli v AGRO Jevišovice po působení Bohumíra Rady likvidovat několik skládek. Například na pozemcích obce Bojanovice (pozn.: v obci je jedna z farem AGRO Jevišovice), kde byla skládka materiálu z likvidace Žižkových kasáren ve Znojmě. Pan Rada si prostě udělal skládku, kde se mu to hodilo. Nikoho se neptal. Likvidace skládky na pozemku obce Bojanovice pak vyšla AGRO Jevišovice na 2,5 milionu Kč. Další Radovou skládkou byla jáma po vytěženém kameni, kam pan Rada bez sebemenších problémů vyvážel skleněné obaly (typicky sklenice od omáček a majonéz), jejichž obsah využíval v bioplynové stanici a na výrobu masokostní moučky. Nevěříte? Podívejte se níže na fotky. Tak se podle redaktorů přeci chová „správný sedlák“. Jenže v realitě nezastíněné osobní nenávistí novinářů byste to sami asi nazvali jinak. Poté, co se AGRO Jevišovice zařadilo do koncernu AGROFERT, došlo k vyčištění skládky a za účasti odboru životního prostředí MěÚ Znojmo byla jáma zavezena inertním materiálem. Kdo to zaplatil? Zkuste hádat. Přeci „ten zlý AGROFERT“. Likvidace skládky za střediskem v Jevišovicích pak stála dalších 250 tis. Kč. Na jiných střediscích to pak vypadalo podobně, a bez ohledu na to, čí pozemek to je. Sousední soukromý zemědělec, který vedl o černé skládce na jeho pozemcích s panem Radou spory několik let, by mohl dlouho vyprávět.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelegální skládka z doby panování Bohumíra Rady v AGRO Jevišovice. Tak hospodaří správný sedlák / Foto: AGRO Jevišovice

Když si redaktorka vymýšlí, aby měla co psát

Pakliže Zuzana Vlasatá píše o manipulaci s fotkami ze strany společnosti AGRO Jevišovice, tak si neověřila skutečný stav. Společnost nafotila areál v Jevišovicích tak, aby mohly být jeho stav porovnán s původními fotkami areálu z doby, kdy mu vládnul sedlák Rada. Aby bylo jasně vidět, kolik se do areálu investovalo a jak byl vylepšen.
Je skoro absurdní skutečností, že se Bohumír Rada neváhal vyfotit v místě, kde má za sebou uložený stavební materiál a bez okolků tuto fotku použít v médiích s tím, že jde o důkaz, jak zle se v AGRO Jevišovice po jeho odchodu chovají k půdě. Kdyby novináři chtěli mluvit o faktech, těžko by na lep pana Rady takto skočili. Velice snadno šlo ověřit, že dočasně uložené výkopky nebyly ničím jiným, než vstřícným gestem společnosti AGRO Jevišovice, která na svých pozemcích povolila obci Jevišovice krátkodobé uložení zeminy a stavebního odpadu (tzv. mezideponii výkopků). Ano – za vstřícné gesto byla společnost AGRO Jevišovice v médiích haněna a Bohumír Rada vynášen do nebes. Jenže – jak to ve skutečnosti bylo? Město Jevišovice oslovilo podnik AGRO Jevišovice v této záležitosti v říjnu 2014. A to proto, že město spolu s obcemi Střelice a Černín potřebovaly realizovat novou kanalizaci. Společnost tomuto návrhu vyšla samozřejmě vstříc, ale s podmínkou, že budou plochy zpět odevzdány srovnané a bez jakýchkoliv cizích a nežádoucích materiálů. Důkazem budiž dopis starosty a předávací protokol spol. Syner, která zeminu přetřídila a pročistila. Práci s výkopky řídila stavební firma, město mělo v té době daný pozemek předán do užívání a bylo za jeho stav spolu s dodavatelskou firmou zodpovědné. Část výkopků byla po realizaci kanalizace využita na zpětný zásyp kanalizace, část se vyvezla na legální, k tomu určenou skládku, zbytek po roztřídění a rozdrcení zbyl městu Jevišovice a společnosti AGRO Jevišovice k opravě polních cest.
Krátkodobé úložiště materiálu na pozemcích AGRO Jevišovice, které samozřejmě Bohumír Rada zneužil ve svůj prospěch a média mu to ochotně uvěřila, bylo smluvně dojednáno v trvání až do konce roku 2015. Vše se ale stihlo dříve, kanalizace v obci byla dokončena a mezideponie výkopků byla zlikvidována. Pozemky byly v bezvadném stavu odevzdány zpět společnosti AGRO Jevišovice 31. října 2015 (pozn.: níže naleznete soubor s dopisem starosty města Jevišovice a předávací protokol).
Ironií Bohumíra Rady je, že opakovaně poukazuje na nešvary, jichž se v AGRO Jevišovice dopustil. Tím, kdo jeho černé skládky, ekologické prohřešky a špatné zacházení se zvířaty (včetně zahrabávání uhynulých kusů na polích) platí, ale není Bohumír Rada. Je to vlastník společnosti AGRO Jevišovice - tedy koncern AGROFERT. Bohumír Rada dále poněkud úsměvně prohlašuje, že AGROFERT propustil většinu z pracovníků jeho společnosti. Tak tomu ale není. K 1. lednu 2011 měla společnost AGRO Jevišovice 334 zaměstnanců. Z nich bylo následně 88 převedeno k jiným společnostem koncernu AGROFERT. U 81 osob došlo na skončení pracovního poměru – k důvodům kromě jiného patřil odchod do starobního či invalidního důchodu, nebo odchod po mateřské dovolené. Celkem 25 osob se týkal odchod do společnosti pana Rady (z těchto pracovníku nyní u pana Rady dle našich informací pracuje už jen 10 zaměstnanců).  Zbylých 140 zaměstnanců se nadále věnuje své práci v AGRO Jevišovice. Do koncernu AGROFERT tedy přešlo v okamžiku převzetí 228 z 334 zaměstnanců, tedy více než 2/3 (přes 68 %). Těžko říct, proč tedy Bohumír Rada zcela nepokrytě lže a média tyto jeho výkřiky ochotně přebírají bez ověřování faktů. Možná jde o záměr.
Proč se o tom nikde nepíše?
Jak je ale možné, že se pravda stále nemůže dostat na povrch? Média totiž chtějí vidět příběh chudáka sedláka v boji proti velkému koncernu. Sedlák musí být vykreslován jako dobrák, AGROFERT jako zlý, dravý podnik. Takový je diktát doby. Že je pravda úplně obrácená, že se AGRO Jevišovice po destruujícím působení Bohumíra Rady proměnilo v úspěšnou společnost, že tam neumírají zvířata hlady a na choroby tak, jak tomu bylo dřív - to vše je úplně jedno. Média tohle veřejnosti říct nechtějí. Ukázalo by se, že Bohumír Rada zřejmě není tím hodným, dobrým sedlákem, jak ho novináři veřejnosti vykreslují. A nedej bože, že by bylo třeba uznat, že AGROFERT firmu skutečně zachránil.
Taková je realita. A kdo tomu nevěří, tomu doporučujeme jet se do Jevišovic podívat. Na vlastní oči uvidíte, že farma prosperuje a ekologické prohřešky Bohumíra Rady jsou krok za krokem likvidovány.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2011. Po farmaření Bohumíra Rady v AGRO Jevišovice bylo bohužel nutné odstranit řadu skládek. Zde třeba se sklenicemi, jejichž obsah pan Rada použil v bioplynové stanici. Sklenice? Zahrabat! / Foto: AGRO Jevišovice

Četli jste o tzv. "spáleném poli" sedláka Rady? Tak se podívejte, jak si celou kauzu Bohumír Rada vymyslel a jak mu na to média zase skočila.

Podívejte se, jak působení Bohumíra Rady v AGRO Jevišovice hodnotí v rozhovoru pro DVTV bývalý zaměstnanec této společnosti Milan Feranec.

Přečtěte si, jak to bylo ve skutečnosti s Bohumírem Radou, jeho působením v AGRO Jevišovice a obřími dluhy, které za sebou zanechal.

Pseudokauzu s Bohumírem Radou shrnuje také brožura, která je níže ke stažení.