Bilance roku 2022

31. 12. 2022

Blíží se konec roku a s ním i čas bilancování, hodnocení a plánování. Loni jsem vám na tomto místě děkoval za to, jak jsme odpovědným chováním a soudržností zvládli nástrahy související s pandemií covidu. Společně jsme také věřili, že závěr letošního roku již přinese i příznivý vývoj ekonomiky.

S covidem jsme se naučili žít a průběžně přijímáme opatření, která nás všechny chrání. Nikdo ale ještě před rokem netušil, že relativně kousek od nás se rozhoří válečný konflikt, který se nejen prostřednictvím vývoje ekonomiky, cen energií a dalších životních nákladů dotkne každého z nás.

A obdobně jako do hospodaření vašich domácností vstupují drahé energie a suroviny i do ekonomik našich podniků. Hospodářské výsledky tak mnohde nejsou takové, jaké jsme na začátku roku očekávali a plánovali. Nijak to však nezastíní vaše celoroční nasazení a poctivou práci, které si velmi vážím a za kterou bych vám všem chtěl poděkovat. Příští rok si připomeneme kulatých 30 let úspěchu Agrofertu. Je to zasloužený úspěch nás všech a můžete se těšit, že ho také společně oslavíme.

Agrofert si dlouhodobě zakládá na tom, že je dobrým zaměstnavatelem, který se zajímá a stará o své lidi. Věřte mi, že si velmi dobře uvědomujeme, jaké nelehké situaci v současné době čelí každá domácnost, a že děláme vše pro to, abychom podpořili naše zaměstnance, jak je to jen možné.

Jsme nuceni hledat úspory a být efektivnější mimo jiné i proto, abychom nemuseli rušit pracovní místa v podnicích, kterým bezprecedentně vzrostly náklady nebo se propadl odbyt, případně obojí. Děkuji na tomto místě všem, kteří nám pomáhají tím, že se chovají šetrně a odpovědně.

Agrofert je silný koncern a já věřím, že díky píli, poctivé práci a loajalitě nás všech současnou nelehkou situaci zvládneme. Říkám to i s vědomím, že nás čeká náročný rok a ekonomické zotavení bude pomalejší, než jsme doufali. 

Dovolte, abych vám popřál mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.

Ing. Zbyněk Průša
Předseda představenstva Agrofert, a. s.

AGROFERT - Zbyněk Průša