Akcionář informoval vedení AGROFERTu a SynBiolu o vložení akcií do svěřenských fondů

3. 2. 2017

Představenstva společností AGROFERT a SynBiol dnes byla svým dosavadním jediným akcionářem Andrejem Babišem informována o skutečnosti, že všechny akcie společností byly v souladu s novelou zákona o střetu zájmů vloženy do dvou svěřenských fondů.
Do fondu AB private trust I, svěřenský fond, bylo vloženo 90 % akcií společnosti AGROFERT a 100 % akcií společnosti SynBiol, přičemž správcem tohoto fondu byl ustanoven Zbyněk Průša. Do fondu AB private trust II, svěřenský fond, bylo vloženo zbylých 10 % akcií společnosti AGROFERT a správcem byl ustanoven Alexej Bílek. Systém dvou fondů byl zvolen jako pojistka a kontrola, neboť v určitých záležitostech se oba správci budou muset dohodnout na společném postupu. Na každý fond bude dohlížet kontrolní orgán, tříčlenná rada protektorů, ve složení Alexej Bílek, Václav Knotek a Monika Babišová u prvního fondu a u druhého fondu ve složení Zbyněk Průša, Václav Knotek a Monika Babišová.    
„Chtěl bych ujistit zaměstnance, že z hlediska řízení koncernů AGROFERT a SynBiol se vůbec nic nemění. AGROFERT a SynBiol budou i nadále řídit představenstva společností,“ říká Josef Mráz, výkonný ředitel společnosti AGROFERT.
Akcionář Andrej Babiš již v lednu 2014 odešel z funkcí předsedy představenstva společnosti a generálního ředitele společnosti AGROFERT a předsedy představenstva společnosti SynBiol. Od té doby se na řízení firem nepodílel, nepodílí a nadále podílet nebude. V případě, že Andrej Babiš v budoucnu ukončí své působení ve veřejné funkci, akcie firem se vrátí do jeho rukou.
Představenstva společností jsou přesvědčena o tom, že část novely zákona o střetu zájmů je v rozporu s evropskou legislativou, a proto jedna z dceřiných firem společnosti AGROFERT podala stížnost k Evropské komisi pro porušení unijního práva ze strany členského státu. „Jde nám o princip. Předem avizujeme, že nebudeme chtít po státu jakékoli finanční kompenzace,“ uzavírá Josef Mráz.