AGROTEC neovlivňoval výběrová řízení u České pošty

2. 10. 2017

V souvislosti s probíhajícím trestním řízením proti společnosti AGROTEC si dovolujeme reagovat na nepravdivá, zavádějící a dehonestující tvrzení, která se v posledních dnech opakovaně objevují na mediální scéně.
Koncern AGROFERT se důrazně ohrazuje proti opakovaným  mediálním obviněním, že její člen, společnost AGROTEC ovlivňovala ve svůj prospěch výběrová řízení na nákup pneumatik zadavatele Česká pošta s.p.. Ze spisového materiálu shromážděného policií je zcela zřejmé, že společnost AGROTEC se jako uchazeč zúčastnila dvou výběrových řízení zadavatele Česká pošta s.p. na nákup pneumatik. První výběrové řízení bylo z důvodů na straně České pošty zrušeno a ve druhém výběrovém řízení byl vybrán jiný uchazeč. Společnost AGROTEC ani jedno z výběrových řízení jakkoliv nezákonně neovlivňovala a jelikož ani v jednom neuspěla, neměla ze své účasti ve výběrových řízeních jakýkoliv profit a České poště tak nemohla vzniknout žádná škoda. Z žádného jiného jednání nebyla společnost AGROTEC obžalována a její spojování s údajnou trestnou činností ostatních pachatelů je úmyslně zavádějící.
Společnost AGROTEC byla navíc obžalována za situace, kdy sám státní zástupce dospěl k názoru, že právnická osoba AGROTEC a.s. učinila vše proto, aby předešla páchání trestné činnosti. Naopak v případě České pošty s.p. rozhodl státní zástupce mimo jiné z identického důvodu o zastavení trestního stíhání. O rovnosti subjektů před zákonem nemůže být ani řeč.
Koncern AGROFERT vždy ctil platné zákony, dodržoval etická pravidla, a to již mnoho let před účinností zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, a je přesvědčen, že společnost AGROTEC nespáchala žádný trestný čin. Svou nevinu již společnost AGROTEC spolehlivě prokázala v průběhu tři a půl roku trvajícího trestního řízení. Její postavení před soud, načasovaný krátce před parlamentními volbami, a to více než dva roky od ukončení policejního vyšetřování, tak společnost AGROTEC nemůže vnímat jinak, než jako unfair součást předvolební kampaně vedené proti jejímu bývalému vlastníkovi.