Agrofert zaslal dopis předsedovi Evropského parlamentu

16. 6. 2020

Vedení koncernu Agrofert odeslalo otevřený dopis předsedovi Evropského parlamentu D. M. Sassolimu. Vymezuje se v něm vůči nedávné misi Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu, jejímž cílem bylo v České republice získat více informací o opatřeních přijatých českými orgány s cílem zabránit střetu zájmů a zajistit dodržování právních předpisů EU.

„Vzhledem k tomu, že se zástupci mise pod vedením paní poslankyně Moniky Hohlmeier s námi vůbec nesetkali a nezajímali se o naše stanovisko, obrátili jsme se přímo na pana předsedu Sassoliho. Naším cílem je přiblížit panu předsedovi a dalším europoslancům náš pohled na otázku údajného střetu zájmů a také pohled na vztah k osobě našeho zakladatele a někdejšího akcionáře, pana Andreje Babiše,“ uvedl k dopisu předseda představenstva Agrofertu Zbyněk Průša. 

Agrofert dle jeho slov ujistil předsedu Evropského parlamentu pana  Sassolliho, že podporuje jakoukoli iniciativu zaměřenou na zajištění spravedlivého a zákonného rozdělování veřejných prostředků, na které ostatně každý rok významně přispívá různými daněmi a odvody. Současně ovšem vyjádřil vážné pochybnosti, zda práce rozpočtového výboru  mohla  objektivně a reálně přispět k tomuto cíli. 

„Evropský parlament má v dohledné době schvalovat závěrečnou zprávu výboru z mise do České republiky. Chceme, aby poslanci EP měli vyvážené informace ještě před tím, než o ní budou hlasovat. Jsme přesvědčeni, že výbor nepřípustně zasáhl do nedokončeného šetření zahájeného Evropskou komisí. Závěry, ke kterým výbor dospěl, jsou zjevně nesprávné a neopodstatněné. Zpráva mimo jiné tvrdí, že český premiér Andrej Babiš, cituji, stále ovládá společnost Agrofert jako zakladatel a jediný příjemce dvou svěřeneckých fondů. Nejsou však předloženy žádné důkazy, které by dokládaly toto tvrzení. Naopak ze zprávy jasně vyplývá, že členové výboru se nezúčastnili jediné schůzky, která by se touto otázkou zabývala,“ poznamenává předseda představenstva Agrofertu Zbyněk Průša.

„Evropský parlament by neměl zasahovat do auditů Evropské komise a neměl by politickým hlasováním ovlivňovat nestrannost probíhajícího řízení s Českou republikou. Ohrazujeme se proti nařčením, která se objevují v médiích, že jsme spojeni s oligarchickými strukturami, že údajně neoprávněně čerpáme dotace a neoprávněně se zúčastňujeme veřejných zakázek. Naopak postupujeme přesně podle zákona a jsme přesvědčeni, že se tato skutečnost nakonec prokáže. Věříme, že Evropská komise veškeré okolnosti řádně, odpovědně a spravedlivě posoudí,“ je přesvědčen Zbyněk Průša.

Vedení  koncernu Agrofert současně ve svém dopise představilo panu Sassolimu koncern Agrofert jako jednoho z největších soukromých zaměstnavatelů ve střední Evropě, kde ve svých dceřiných firmách zaměstnává více než 33 tisíc lidí. Management také vyzdvihl zásluhy koncernu o zlepšení stavu životního prostředí, kde společnosti koncernu investovaly v posledních letech více než 400 milionů EUR, aby učinily své podnikání ještě udržitelnějším a šetrnějším k životnímu prostředí. Samotné chemické  závody koncernu  Agrofert snížily mezi lety 2009 a 2018 emise oxidu siřičitého o 51 % a oxidů dusíku o 27 %. 

„Věříme, že Agrofert nebude z politických důvodů jakkoli vystaven tomu, že by byl znevýhodněn vůči svým konkurentům, což jsou mnohdy také velké podniky. Takový „trest“ by byl ještě absurdnější vzhledem k tomu, že neexistují žádné důkazy o tom, že by společnosti skupiny Agrofert využívaly fondy EU v rozporu s jejich cíli. Naopak, subvence poskytnuté společnostem Agrofertu byly v minulosti použity mimo jiné právě k posílení udržitelného řízení přírodních zdrojů, k provádění opatření souvisejících s klimatem, k provádění výzkumných činností a k posílení vyváženějšího rozvoje venkova. Auditoři Evropské komise nezjistil žádné pochybení, které lze přičíst společnostem Agrofertu, přestože tyto dotace patří v současné době k nejvíce kontrolovaným v Evropě,“ uzavírá Zbyněk Průša.

DALŠÍ ZPRÁVY