Agrofert se ohrazuje proti dezinterpretacím zprávy Evropské komise

2. 6. 2019

Společnost Agrofert se ohrazuje proti evidentně účelovým dezinterpretacím zprávy Evropské komise, které se denně objevují v českých médiích. Zpráva unikla do médií s jasným cílem, několik dnů přes média zaplnit veřejný prostor negativními zprávami o Agrofertu. Jde zejména o webový portál Seznam Zprávy. Zdůrazňujeme, že audit Evropské komise je neuzavřený a zpráva je předběžná. Situace by se dle našeho názoru dala přirovnat k úniku informací z živých policejních spisů. Domníváme se, že v normální společnosti by seriózní média takto fungovat neměla. V oblasti dotací jsme se ve všech případech vždy řídili pravidly, která byla v dané době platná, a české úřady nám náš postup potvrzovaly, nebo nás upozornily na chyby, které jsme vždy opravili a akceptovali. Pokud mají auditoři Evropské komise jiný názor, ještě to neznamená, že tento názor je správný a pravdivý. Zvláště v situaci, kdy auditoři EK zatím nedali protistraně nejmenší prostor k vyjádření, ale auditní zprávu poslali jako hotovou věc. Toto považujeme za hrubé porušení základních auditních pravidel a kodexů platných na celém světě. Odporuje to smyslu auditu, pokud není záměrně veden s cílem dehonestovat auditovanou stranu, ale je veden za účelem nalezení objektivní pravdy a skutečností.

Současně stále platí naše stanovisko z předchozích dnů: Zprávu Evropské komise známe zatím pouze z médií a analyzují ji naši právníci. Na základě prvotního seznámení již dnes můžeme konstatovat, že předběžná auditní zpráva obsahuje řadu nepřesností, nepravdivých tvrzení a zavádějících interpretací. V momentě, kdy budeme mít vypracovánu naši vlastní celkovou právní analýzu, jsme připraveni ji poskytnout Evropské komisi a příslušným orgánům České republiky. Jsme přesvědčeni, že pokud by nás evropské orgány kontaktovaly a vyslechly si náš právní názor, vůbec by nemohly ke svému předběžnému závěru dojít.

Primárně jde o věc mezi Evropskou komisí a Českou republikou. Doposud nás žádný úřad v této záležitosti neoslovil a nekontaktoval. Stále trváme na tom, že v oblasti dotací postupujeme přesně podle zákona, což v minulosti potvrdila i řada kontrol a právních expertíz, které máme k dispozici. Taktéž pan Andrej Babiš učinil vše, co po něm zákon požadoval, tedy vložil akcie svých firem do svěřenských fondů. Pokud nás české úřady osloví, jsme připraveni k součinnosti. Nevidíme však v tuto chvíli jakýkoli právní důvod, proč by se dotace měly vracet.

Karel Hanzelka

mluvčí, Agrofert, a. s.