Agrofert rozšiřuje pěstování sójových bobů v českých podmínkách

6. 11. 2019

Společnost Primagra z koncernu Agrofert, výrobce krmných směsí pro hospodářská zvířata, letos poprvé úspěšně sklidila úrodu sójových bobů, a to s velmi dobrým výnosem. Jejich pěstování chce postupně rozšiřovat. Získá tak vlastní kvalitní krmné suroviny tuzemského původu bez genetické modifikace, které jsou stále více žádány. Sójové boby jsou navíc pro půdu zlepšující plodinou, jejich pěstování ji obohacuje. Dalším plusem je také nižší spotřeba chemie. 

Sójové boby jsou druhá nejvýznamnější olejnina, a především naprosto nenahraditelný zdroj bílkovin v krmivářském průmyslu. Do České republiky se dováží pro potřeby krmiv až 700 tisíc tun sójového šrotu ročně. „Se zpracováním sójových bobů pro krmné účely máme již dvacetiletou zkušenost. Zatím jsme je ale nakupovali z Polabí nebo i ze Slovenska“, říká Jiří Mašek, generální ředitel společnosti Primagra a doplňuje: „Proto jsme letos vyzkoušeli pěstování sójových bobů i v našich podmínkách. Ke sklizni jsme použili kombajn se speciální lištou, která těsně kopíruje terén, abychom zamezili sklizňovým ztrátám, protože lusky jsou už těsně nad zemí. Na celkem padesáti osetých hektarech jsme dosáhli velmi dobrého výnosu 2,7 t/ha. Na polích s těžšími hlinitými půdami výnos dokonce hodně přesahoval 3 t/ha. To je výsledek, který již přináší pěstiteli ekonomický efekt.“ 

Sója je původem plodina subtropického pásu. Pokusy o její pěstování v našich podmínkách probíhají již mnoho desetiletí. A přestože jsou šlechtěny odrůdy, které se stále více přizpůsobují našim přírodním podmínkám, nejsou výsledky úplně jednoznačné. Jako většina luskovin je sója citlivá na přírodní vlivy během vegetace, proto zájem o její pěstování u nás příliš neroste. Průměrný hektarový výnos velmi kolísá od 1,5 t/ha po 2,5 t/ha. Osevní plocha přesto postupně stoupá – z 2 tisíc hektarů v roce 2001 na současných 12 tisíc hektarů. Nejlépe se sóje daří v klimaticky příznivých podmínkách Polabí a jižní Moravy.

V rámci koncernu Agrofert pěstují sóju také společnosti patřící do ZZN Polabí a Navos Kroměříž, letos celkem na 828 hektarech. Sójové boby jsou jedna z nejvýznamnějších zemědělských plodin. Ve světě se pěstují na více než 120 milionech hektarů zemědělské půdy.