Agrofert: rezoluce EP je nepřijatelným zásahem do podmínek pro podnikání

10. 6. 2021

Schválené usnesení je pouze politickou proklamací. Nemá žádnou právní váhu. Na druhou stranu je bezprecedentním zásahem do podnikatelského prostředí v České republice, do svobodného trhu a do rovných podmínek pro podnikání. Účelově diskriminuje pouze jednu vybranou skupinu firem a ohrožuje pracovní místa tisíců jejich zaměstnanců.

Žádný střet zájmů v souvislosti s Agrofertem neexistuje. Náš někdejší akcionář Andrej Babiš učinil vše, co po něm zákon o střetu zájmů požaduje, tedy vložil akcie firem do svěřenských fondů a Agrofert neřídí a neovládá.

Pokud Agrofert čerpá nějakou veřejnou podporu, děje se tak vždy plně v souladu se zákonem. Firma vždy splnila všechna požadovaná kritéria, což je ve všech případech potvrzeno opakovanými kontrolami příslušných úřadů.

Agrofert prohlašuje, že dotace nečerpá neoprávněně. Agrofert z dotací nežije a není na nich ani závislý. Pouze, stejně jako jakákoli jiná soukromá firma podnikající v EU a v České republice, využívá všechny zákonné nástroje pro podnikání včetně dotačních titulů.

Pokud jde o nedávno zveřejněnou auditní zprávu Evropské komise, auditoři vykládají české právo neoprávněně a mylně. K výkladu českých zákonů jsou příslušné pouze české soudy. Auditní zpráva nemá povahu právního rozhodnutí a podle našeho přesvědčení audit ještě ani nelze považovat za uzavřený. Navíc jde o záležitost mezi Evropskou komisí a Českou republikou, Agrofert není účastníkem řízení. Mimochodem, auditoři Agrofert nekontaktovali a firma neměla možnost se k auditu jakkoli vyjádřit.

Mylné jsou rovněž interpretace, že Česká republika či Agrofert mají evropské dotační prostředky vracet. Není k tomu žádný věcný ani právní důvod. Z auditní zprávy nevyplývá žádná povinnost ani pro Českou republiku, ani pro Agrofert cokoliv vracet.

Na základě tzv. „follow up letter“ zaslaného do ČR v říjnu 2020 uznala Evropská komise některé argumenty české strany a dále snížila okruh „sporných“ dotací. Dle aktuální verze auditu Evropské komise jsou podle veřejně dostupných informací předmětem dalšího zkoumání a upřesňování kvůli údajnému střetu zájmů z původního počtu přibližně 100 dotací pro všech 220 firem koncernu už pouze 3 dotace s vyplacenými prostředky ve výši 3,1 milionu korun.