AGROFERT přinesl radost do Dětské léčebny Vesna

17. 6. 2024

Tým dobrovolníků složený ze zaměstnanců společností koncernu AGROFERT opět přinesl pod záštitou projektu Dobrý soused radost a smích do Dětské léčebny Vesna v Jánských Lázních. Čtvrtý ročník zábavného dopoledne pro děti je za námi a my jsme nesmírně rádi, že se akce opět vydařila!

Hlavním posláním této akce bylo zajištění zábavného dopoledne pro léčené děti a jejich doprovod. Jako každý rok bylo dopoledne plné her, zábavy a sportu. Pro děti jsme připravili různorodé aktivity, které je nejen bavily, ale také rozvíjely jejich dovednosti. Vrcholem dne byla návštěva canisterapeutického psa ze Záchranná stanice Pasíčka, který se okamžitě stal miláčkem všech přítomných.

Velké poděkování patří všem kolegům z koncernu AGROFERT, kteří se na organizaci a průběhu této akce podíleli. Jejich nadšení a ochota pomoci vytvořily atmosféru, která byla naplněna úsměvy nejen na tvářích dětí, ale také jejich rodičů a prarodičů. Společně jsme opět dokázali, že pomáhat se vyplatí a že i malé skutky mohou přinést velkou radost.

Chcete-li vidět, jak se den vydařil, navštivte náš Instagram, kde najdete video zachycující ty nejhezčí okamžiky.