AGROFERT: Podnikáme podle pravidel

11. 5. 2017

Společnost AGROFERT tímto reaguje na jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z minulých týdnů a měsíců, kde poslanci mimo jiné řešili některé historické finanční a účetní operace v našem koncernu. Někteří politici a novináři použili ve snaze očernit naši firmu řadu slovních termínů, od daňové optimalizace až po pojem „daňové podvody“.

Něco takového musí naše společnost absolutně odmítnout. AGROFERT je jednou z největších českých firem. V regionu střední Evropy sdružuje přes 200 dceřiných společností, zaměstnává více než 33 tisíc zaměstnanců a v loňském roce dosáhnul celkového nekonsolidovaného obratu ve výši 225 miliard korun. Firmy koncernu zpravidla spadají pod dohled specializovaného finančního úřadu a byly pod jeho kontrolou i před vstupem našeho bývalého akcionáře, pana Andreje Babiše, do veřejných funkcí.

Diskuse na půdě Poslanecké sněmovny se vedly především o dvou tématech: o akvizici některých firem (Profrost, Afeed a Afeed SK) z let 2009 až 2011 a o vydání dluhopisů společnosti z roku 2012. Necháváme stranou skutečnost, že všechny tyto události se uskutečnily před vstupem našeho někdejšího akcionáře do politického života. Ovšem i bez ohledu na to musíme konstatovat a zopakovat, že veškeré transakce proběhly naprosto v souladu se zákonem.

Pokud jde o akvizici uvedených společností, nákup firem měl bez jakýchkoli pochybností obchodní logiku. Začlenění firem do koncernu jednoznačně navazovalo na dosavadní výrobní a obchodní aktivity naší skupiny. Nákup firem splňoval všechny potřebné zákonné povinnosti. Je absurdní, pokud někdo tvrdí, že jsme si tyto akvizice mohli odečíst z daní. Mezi základní podnikatelská pravidla patří nemožnost odečtu hodnoty akvizic z daní. Taková skutečnost se projeví pouze v rozvaze firmy, a to v nárůstu finančních investic. Správnost našich kroků potvrzuje i fakt, že uvedené společnosti jsou dnes vysoce ziskové. Každá ze společností vloni dosáhla zisku před zdaněním přibližně ve výši 80 mil. Kč. Mylné jsou také informace, že tyto akvizice jsme financovali z prostředků získaných z dluhopisů. Jak by to bylo možné? Akvizice jsme realizovali v průběhu let 2009 až 2011, prodej dluhopisů byl až v roce 2013. Šlo tedy o naše vlastní zdroje z doby před vydáním dluhopisů.  

Pokud jde o tolik diskutovanou emisi dluhopisů z roku 2012, i zde musíme zopakovat, že jsme postupovali naprosto v souladu s platnými zákony a nejsme si vědomi jakéhokoli pochybení či nelegálních kroků. Jsme přesvědčeni, že ke stejnému závěru dojdou i příslušné státní orgány. Dluhopisy jsme vydávali z důvodu zajištění dlouhodobého financování chystaných investic naší společnosti. Taktéž desetiletý úrok ve výši 6 % p. a., navíc podpořený znaleckým posudkem, považujeme za zcela standardní v případě, kdy se jedná o nezajištěné, podřízené financování.

Znovu opakujeme, že jakékoli naše kroky jsou pod stálým dohledem finančních úřadů a renomovaných auditorských firem.

Bohužel neustálé útoky na naši firmu nás poškozují nejen v očích našich zaměstnanců, ale i u obchodních partnerů a u široké veřejnosti. Poškozují naše dosavadní dobré jméno tradiční české firmy, jejíž součástí jsou i společnosti se stoletou historií. Proto nám nezbývá než se bránit a pokusit se očistit alespoň touto cestou. Představenstvo společnosti AGROFERT ujišťuje jak zaměstnance firmy, tak obchodní partnery, zákazníky i financující banky, že veškeré kroky vždy činilo a činí v souladu s platným právem a žádné nezákonné činnosti se nikdy nedopustilo. Proto se nás velmi dotýká, pokud někdo v souvislosti s naší firmou hovoří o jakýchkoli podvodech. S politováním musíme konstatovat, že jsme se stali rukojmím politické rétoriky a politického boje v letošním volebním roce.

Představenstvo AGROFERT, a. s.