Agrofert odmítá nařčení z lobbingu v europarlamentu

8. 6. 2021

Společnost Agrofert kontaktovala prostřednictvím sociální sítě Twitter poslance Evropského parlamentu.  Poslanci byli kontaktováni v souvislosti s rezolucí o údajném střetu zájmů, které bylo na pořadu jednání Evropského parlamentu ve středu 9. června 2021.

Cílem přímého oslovení europoslanců bylo předat informace. Agrofert totiž doposud v rámci auditu Evropské komise neměl jakoukoliv možnost se k tématu vyjádřit. „Chceme, aby poslanci Evropského parlamentu měli k dispozici vyvážené informace a měli možnost seznámit se i s naším stanoviskem, tedy že jakýkoli střet zájmů pana Andreje Babiše ve vztahu ke koncernu Agrofert dlouhodobě odmítáme,“ uvedl k záležitosti mluvčí koncernu Karel Hanzelka.

Agrofert se ohrazuje proti tvrzením některých novinářů, kteří v médiích počin označili za lobování či uváděli, že koncern europoslance vybízel k tomu, aby rezoluci odmítli. Firma také nesouhlasí s kritikou některých politiků či analytiků, že šlo o nepatřičný krok. „Ostatní můžou říkat cokoli, a my nic? Odmítáme interpretace, že lobbujeme. Nikoho nevyzýváme a nepřesvědčujeme, jen se bráníme, říkáme své argumenty a věříme v nestrannost,“ uvedl mluvčí.

Šlo o formu otevřené komunikace, nikoliv o „poloveřejné“ sdělení, jak je ne zcela přesně uváděno v některých médiích. Písemný vzkaz a krátké videoreportáže zaslala společnost Agrofert těm europoslancům, u kterých z veřejně dostupných zdrojů dohledala twitterový účet a bylo možné jim prostřednictvím této sociální sítě odeslat zprávu. Každému individuálně. Nešlo o hromadnou zprávu. Obsah sdělení společnost taktéž zveřejnila na svém twitterovém profilu. „Vzkaz jsme adresovali primárně europoslancům, ale de facto i širší veřejnosti. Pro komunikaci jsme využili sociální síť Twitter. Považujeme takovou formu komunikace za seriózní a přijatelnou,“ doplnil Hanzelka.  

Agrofert se mimo jiné chce poslancům EP také představit. „Odkazujeme je na náš web, kde mohou najít bližší informace o Agrofertu – kdo jsme, co vyrábíme, kolik lidí zaměstnáváme a že podnikáme zcela podle platných zákonů,“ řekl mluvčí.  

Závěry nedávno zveřejněné auditní zprávy Evropské komise Agrofert zcela odmítá. Auditoři EK podle firmy mylně a chybně vykládají české právo. „K žádnému střetu zájmů nedochází. Neexistuje nic, co by střet zájmů dokládalo. Někdejší akcionář Andrej Babiš učinil vše, co po něm české zákony požadovaly, tedy vložil akcie do svěřenských fondů. Agrofert neřídí a neovládá,“ uzavírá mluvčí.