Agrofert odmítá informace o odpuštění daní ve výši 1,5 miliardy

6. 10. 2015

Některá média dokonce rozšířila zprávu, že ministr financí Andrej Babiš odpustil „sám sobě“ daňové penále. Současně se objevila informace, že koncernu Agrofert byla odpuštěna na dani z příjmu částka 1,5 mld. Kč. Novináři některých médií naprosto účelově zaměnili institut prominutí daně, včetně případného penále, s příslibem investičních pobídek do roku 2026. O těch však rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě stanoveného schvalovacího řízení za účasti všech dotčených ministerstev (MPO, MF, MŽP, MPSV). O investičních pobídkách tedy nerozhoduje Ministerstvo financí či daňová správa.
 
Některé firmy z koncernu Agrofert mají ze strany MPO přislíbeny případné budoucí úlevy na dani z příjmu v souhrnné výši maximálně do 1,55 miliardy. Tyto úlevy jsou však vázány na investiční záměry, výstavbu nových výrobních provozů, tvorbu nových pracovních míst a podobně. Podmínkou těchto úlev je dosažení určitého zisku, nad jehož výši je teprve možné o úlevu žádat. Navíc je prakticky nereálné, aby firmy dosáhly celkové možné maximální výše úlev.
 
V tuto chvíli není vůbec jisté, zda a kolik bude Agrofert z těchto možných úlev čerpat. K dnešnímu dni nevyčerpal ani korunu. Naproti tomu Agrofert odvedl na daních a dalších poplatcích do státního rozpočtu za posledních devět let 19,6 mld. Kč.
 
Koncern Agrofert a jeho firmy platí veškeré daně řádně a včas. Není pravdou, že by finanční úřady koncernu Agrofert jakkoli nadržovaly. Počet kontrol finančních úřadů ve firmách Agrofertu po vstupu Andreje Babiše do politiky meziročně vzrostl o 12 %. Podle platné legislativy nemá navíc ministr financí od roku 2011 pravomoc komukoli daně odpouštět.

 

Karel Hanzelka
tiskový mluvčí Agrofert, a.s.