AGROFERT koupil TOP HOP, posiluje svoji pozici na českém chmelařském trhu

7. 9. 2022

Společnost AGROFERT, a.s. dnes podepsala akvizici skupiny TOP HOP, předního producenta chmele v České republice. AGROFERT kupuje skupinu TOP HOP od jejích dosavadních soukromých majitelů. Smluvní strany se dohodly, že nebudou zveřejňovat výši transakce.

 

„Koncern AGROFERT se společnostmi TOP HOP dlouhodobě spolupracuje. Akvizicí získáváme dobře fungující společnost, kvalitní ornou půdu a navíc rozšiřujeme naše podnikání v oblasti chmelu. Dosud jsme obhospodařovali 160 hektarů chmelnic, a patřili tak mezi pět největších pěstitelů chmele v Česku. Úspěšným převzetím skupiny TOP HOP posilujeme svoji pozici na českém chmelařském trhu. Naším cílem je dále rozvíjet pěstování této tradiční plodiny, která je právem považována za národní bohatství,“ říká Josef Mráz, ředitel zemědělské divize a výkonný ředitel AGROFERTU.

 

O TOP HOP

Mateřská společnost TOP HOP spol. s r.o. vykonává především činnosti spojené s nákupem chmele, výrobou chmelových granulí a obchodem s tímto zbožím. Hlavním předmětem podnikání dceřiných společností je především zemědělská prvovýroba se zaměřením na pěstování chmele, ale také ostatní rostlinná výroba a chov skotu.

Společnosti skupiny TOP HOP celkem obdělávají více než 3600 hektarů zemědělské půdy, z čehož tvoří téměř 550 hektarů chmelnice. Všechny jsou v žatecké chmelařské oblasti a jejich chmelnice se nacházejí v nejlepších polohách Žatecka.

AGROFERT - chmel

DALŠÍ ZPRÁVY