1. Hradecká zemědělská a.s. oceněna v soutěži

1. 12. 2023

Naše společnost 1.  Hradecká zemědělská a.s. se zúčastnila 3. ročníku soutěže s názvem Odpovědně ke krajině, kterou pořádá Zemědělský svaz ČR. Cílem soutěže je podpora produkčních zemědělců, kteří hospodaří udržitelným způsobem a v souladu s přírodními principy.   Členové hodnotitelské komise, kterou tvořili zástupci zemědělských výzkumných ústavů (VÚMOP, VÚRV), České zemědělské univerzity, Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí se rozhodli udělit naší společnosti 3.  místo, přičemž vyzdvihly především naši bilanci živin a organických látek a také naše aktivity spojené s údržbou stávajících krajinných prvků a vznik nových, jako je výsadba a údržba dřevin a zeleně, terénní úpravy.