Obor zemědělství a prvovýroby

140 465
obhospodařovaných hektarů
6 709
zaměstnanců
271 mil.
roční produkce vajec
900 000
tun krmných směsí ročně