ACHP Levice a.s.

Spoločnosť ACHP Levice a.s. od dátumu svojho vzniku (v roku 1974) potvrdzuje aj v súčasnosti opodstatnenosť svojej existencie ako aj svoj odborný prínos v rámci špecializovaných výrobno–obchodných služieb pre rastlinnú výrobu.

Svojou dlhoročnou tradíciou, investičným rozvojom do materiálno–technickej základne zameranej na skladovanie, ošetrovanie a spracovanie agrokomodít, zabezpečuje poľnohospodárom v súčasnosti komplexnú ponuku v obchodnej činnosti so základnými vstupmi do rastlinnej  prvovýroby, následne ponukou financovania a zabezpečenia odbytu ich rastlinnej produkcie – hlavne obilnín a olejnín, čím prispieva významne k stabilizácii vzájomných dodávateľsko–odberateľských vzťahov a ich rozvoju.

Svojou rozloženou územnou organizačnou štruktúrou môže ponúkať svoje služby zákazníkom v oblasti okresov Levice, Topoľčany, Nitra, Zlaté Moravce, Nové Zámky, Komárno, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Turčianske Teplice, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Levoča, Dolný Kubín, Námestovo, Trstená, Brezno, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Zvolen alebo Žarnovica. Pre tieto účely využíva svoje skladové kapacity, ktoré dosahujú u priemyselných hnojív tuhých a kvapalných 55000 ton. Pre účely pozberovej úpravy rastlinných komodít a ich skladovania využíva v súčasnosti kapacitu 130000 ton vo vlastných skladoch.

Spoločnosť ACHP Levice a.s. ponúka svojim zákazníkom široké spektrum služieb, ktoré sú spojené s predajom tovarov (priemyselné hnojivá tuhé, tekuté, agrochémia, osivá, pohonné hmoty), vrátane služieb výrobných a aplikačných, dopravných, skladovacích a v nemalej miere aj služby spojené s odbornou konzultáciou a poradenstvom v oblasti ochrany a výživy rastlín.

Spoločnosť ACHP Levice a.s. má od roku 2005 zavedený Integrovaný manažérsky systém kvality aj je držiteľom certifikátov podľa medzinárodných noriem:

- ISO 9001:2008

- ISO 14001:2004

- OHSAS 18001:2007

- ISCC


Produkty

  • Agrochemikálie - Pesticidy, Mořidla
  • Hnojiva - Hnojiva vápenatá, Hnojiva dusíkatá, Hnojiva fosforečná, Hnojiva draselná, Hnojiva hořečnatá, Hnojiva organická, Hnojiva se sírou, Foliární hnojiva, Hnojiva stabilizovaná, Hnojiva trávníková, Hnojiva listová, Hnojiva speciální
  • Komodity rostlinného původu - Obiloviny, Olejniny
  • Pesticidy - Herbicidy, Fungicidy, Insekticidy, Mořidla, Ostatní agrochemikálie
  • Osiva - Obiloviny, Olejniny, Kukuřice
  • Krmiva a krmné komponenty - Kompletní krmné směsi, Krmná močovina, Sojové  šroty, Řepkové  šroty
  • Služby - Aplikační práce vápenatých hmot, Doprava a manipulace, Skladování hnojiv, Skladování zemědělských komodit, Sušení a čištění zemědělských komodit, Aplikační práce pevných minerálních hnojiv, Aplikační práce kapalných minerálních hnojiv, Aplikační práce pesticidů, Precizní zemědělství, Odborné poradenství

Působnost společnosti

  • Slovenská republika

Kontakt

ACHP Levice a.s.

Zemědělství
Podhradie 31, 93401 Levice, Slovenská republika
IČ: 5819

E-mail: info@achplv.sk
Telefon: +421366357122
Web: www.achplv.sk

Volné pracovní pozice

Společnost ACHP Levice a.s., momentálně nenabízí volné pracovní pozice.

Zobrazit všechny kariérní nabídky