Agrobech, s.r.o.

Společnost Agrobech, s.r.o., vznikla v roce 2013 jako nástupnická organizace Zemědělského družstva vlastníků Podřipsko Bechlín. Hospodaří zhruba na 945 hektarech zemědělské půdy. Celkem na 915 hektarech orné půdy pěstují ozimou řepku, ozimou pšenici, ozimé žito, jarní ječmen a kukuřici na zrno. Zbylá půda je využívána pro jiné účely. V současnosti ve společnosti pracuje 9 zaměstnanců.


Produkty

  • Komodity rostlinného původu - Obiloviny, Olejniny

Působnost společnosti

  • Česká republika

Volné pracovní pozice

Společnost Agrobech, s.r.o., momentálně nenabízí volné pracovní pozice.

Zobrazit všechny kariérní nabídky