Synthesia, a.s.

Synthesia, a.s. je předním evropským výrobcem kvalifikované chemie, patřící do koncernu Agrofert. Společnost se  již 95 let na světovém trhu úspěšně prezentuje svým vývojem a produkcí  výrobků té nejvyšší kvality.

Synthesia se podle svého výrobního  programu člení na tři strategické divize (SBU): Pigmenty a barviva, Nitrocelulóza a Organická chemie. Společnost  je dodavatelem produktů do odvětví nátěrových hmot a tiskových barev,  barviv pro textilní, papírenský a kožedělný průmysl. Dále vyrábí nitrocelulózu, oxycelulózu a řadu organických chemikálií. Produkce společnosti je určena především pro  export na vyspělé evropské trhy a do zámoří, kam směřuje více než tři  čtvrtiny své výroby.

Synthesia, která se řadí se svými více než 1600 zaměstnanci k největším zaměstnavatelům v regionu, také významně podporuje pardubické středoškolské a vysokoškolské chemické vzdělávání, Východočeské divadlo, mládežnický basketbal a v neposlední řadě také školu Svítání pro děti s mentálním a kombinovaným postižením.

Produkty

Agrochemikálie

, Pesticidy

Anorganická chemie

, Kyseliny , Rozpouštědla , Soli

Barviva

, Textilní

Energie

, Provozování vodovodů a kanalizací , Rozvod elektrické energie , Výroba a rozvod stlačeného vzduchu , Výroba a rozvod tepla , Výroba elektrické energie

Farmaceutické polotovary

, Calciferol , Oxycelulloza

Hnojiva

, Suroviny na výrobu hnojiv

Nitroceluloza

, Půmyslová nitroceluloza , Vojenská nitroceluloza

Organická chemie

, Fosgenace , Zákaznické systésy

Pigmenty

, Organické pigmenty

Polymery

, Vytlačované desky

Průmyslová chemie

, Kyselina dusičná , Pigmenty , Průmyslová chemie ostatní

PVC

, Granuláty

Působnost společnosti

 • Německo
 • Česká republika
 • Slovenská republika
 • Maďarsko
 • Čína
 • Velká Británie
 • Ruská federace
 • USA
 • celá Asie
 • celá Austrálie a Nový Zéland
 • celá Evropská unie

Kontakt

Synthesia, a.s.

Chemie
Semtín 103, 53002 Pardubice, Česká republika
IČ: 60108916

E-mail: synthesia@synthesia.eu
Telefon: +420466821111
Web: www.synthesia.eu